Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021

Diorismos.gr
Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021
Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το υπουργείο παιδείας με το έγγραφο του 154816/ΓΔ4/12-11-2020 ενημερώνει ότι στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν ενεργά εργαλεία, όπως η ψηφιακή τάξη (e-class και e-me), όπου μπορεί να αναρτώνται παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται και στη φυσική τάξη, ασκήσεις ή και τεστ, χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσομοιώνουν πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές παιδαγωγικά κατάλληλες παραπομπές.

Μάλιστα, σε μαθήματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές (όπως είναι τα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή σε μαθήματα όπως η Πληροφορική και τα Μαθηματικά), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν οδηγίες/σύντομες αναθέσεις ασκήσεων/δραστηριοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν εξ αποστάσεως και να συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο, τις απορίες και τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντούν.

Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να καταθέτουν επίσης απαντήσεις ή υλικό που τους ανατέθηκε να εκπονήσουν εκτός της διδακτικής ώρας. Σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών, όπου αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία τα πειράματα, η παραπομπή σε οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει πειράματα και είναι διαθέσιμο μέσω των ΕΚΦΕ ή και άλλων αξιόπιστων εκπαιδευτικών δομών αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Ειδικά, ως προς τα εργαστηριακά μαθήματα οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παραπέμπουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια, υλικά/μέσα, πειράματα, πρακτικές εφαρμογές ή εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να υποκαθίσταται εν μέρει η ενεργός εμπειρία από την εμπειρία του εργαστηρίου.

Όπου είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών εξ αποστάσεως, αυτή ενθαρρύνεται και τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορούν να αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδότηση με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδανικά μέσω της ηλεκτρονικής τάξης). Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα Αίσωπος) είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και θεματικές ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (πχ e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Α) Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E-books): Σύντομες οδηγίες χρήσης
- Εισέρχεστε στον ιστότοπο: https://dschool.edu.gr/
Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου http://ebooks.edu.gr/new/.
- Κάνετε κλικ στην τάξη σας ή το αντικείμενο ή το σχολικό μάθημα που θέλετε να αναζητήσετε.
- Κάνετε κλικ σε ένα βιβλίο και ανοίγει σε νέα σελίδα.
- Πάνω δεξιά υπάρχει η λίστα με τα περιεχόμενα σε αναδυόμενο (drop-down) μενού, το οποίο σας δείχνει τις διαθέσιμες ενότητες.

Για τα βιβλία με ενσωματωμένους συνδέσμους html:
- Αφού επιλέξετε το κεφάλαιο, εμφανίζεται το κείμενο με εικονίδια ή ενσωματωμένους συνδέσμους, πάνω στους οποίους μπορείτε να πατήσετε προκειμένου να μεταβείτε σε επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, προσομοιώσεις, πολλαπλές πηγές κ.ά.)

Β) Φωτόδεντρο: Σύντομες οδηγίες χρήσης
- Εισέρχεστε στον ιστότοπο: https://dschool.edu.gr/
- Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Φωτόδεντρο (aggregator). Εναλλακτικά, μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου http://photodentro.edu.gr/aggregator/.
- Το διαδραστικό υλικό του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου είναι οργανωμένο σε θεματικές περιοχές.
- Επιλέγετε τη θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται όλο το διαθέσιμο υλικό ή πληκτρολογείτε λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης.
- Επιλογή εκπαιδευτικής βαθμίδας: Αναζητάτε το διαδραστικό υλικό ανάλογα με τα φίλτρα που σας ενδιαφέρουν (από τις επιλογές που βρίσκονται στα αριστερά της
σελίδας) ή αναζητώντας με λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας.
- Μόλις βρείτε το υλικό που σας ενδιαφέρει, πατάτε πάνω στον τίτλο και μεταβαίνετε σε νέα σελίδα.
- Πατάτε πάνω στο εικονίδιο και ξεκινά η δραστηριότητα (βίντεο, προσομοίωση, οπτικοποίηση, πείραμα, άσκηση, εκπαιδευτικό παιχνίδι, κ.λπ.).


Γ) Αίσωπος: Σύντομες οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού για υπάρχοντα εκπαιδευτικά σενάρια
- Εισέρχεστε στον ιστότοπο http://aesop.iep.edu.gr/
- Πατάτε στο εικονίδιο ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ.
- Επιλογή μαθήματος και βαθμίδας: Μπορείτε να αναζητήσετε το σενάριο που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που φαίνονται στην αριστερή πλευρά της
σελίδας ή κάνοντας αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.
- Επιλέγετε το σενάριο που σας ενδιαφέρει (π.χ. το πρώτο Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα).

Κατευθύνεστε στη γενική περιγραφή του σεναρίου, απ’ όπου μπορείτε να μεταβείτε στις φάσεις/ κεφάλαιά του, επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη από την κορυφή της σελίδας
Κάνετε κλικ στην πρώτη φάση και ακολουθήστε τα στάδια του σεναρίου, ζητώντας από τους/τις μαθητές/ριες σας να ολοκληρώσουν τις προτεινόμενες δράσεις

E) Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL
-Ψηφιακό Σχολείο (dschool) Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης https://dschool.edu.gr/
- Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ebooks) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή http://ebooks.edu.gr/new/
-Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων http://photodentro.edu.gr/aggregator/
-Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ του ΙΕΠ) Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων http://aesop.iep.edu.gr/
-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει και υποστηρίζει 16.079 μονάδες.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας https://www.sch.gr/
-Προσβάσιμο
Πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.ά. που μπορεί να αξιοποιηθεί
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
-Κέντρο Ελληνικής ΓλώσσαςΠεριβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια
ορολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/
-Edu-gate Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΑΙΘ, όπου αναρτώνται εγκύκλιοι για την ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με εγκεκριμένα προγράμματα. http://edu-gate.minedu.gov.gr/
-ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ - ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ιστοσελίδα που στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή ψηφιακής ενημέρωσης για την ασφαλή επιστροφή στις εκπαιδευτικές δομές. Μεταξύ
άλλων, υπάρχουν οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μαθητές, απαντήσεις σε ερωτήσεις, σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες δράσεις του ΥΠΑΙΘ για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού. https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/ και ειδικότερα για την τηλεκπαίδευση https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/
-Εκπαιδευτική Τηλεόραση Η προσφορά της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Εκπαίδευση συνίσταται κύρια στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δια βίου μάθηση.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση http://www.edutv.gr/index.php/deyterobathmia
Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση http://www.edutv.gr/index.php/texniki-ekpaideysi


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
621 προσλήψεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2020-21
Στο υπουργείο παιδείας η ομάδα συντονισμού για τα σχολεία με νέα τηλέφωνα και e-mail
Παράταση αιτήσεων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθητικός διαγωνισμός «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη- Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο»
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ για το 2020-2021
Αιτήσεις ατόμων που πασχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ
550 θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ