Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

70 θέσεις για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Diorismos.gr
70 θέσεις για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
70 θέσεις για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφέρειας Κρήτης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, (κωδ. έργου: 80690), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, (αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 3573/04.07.2019) με MIS 5045874, ΕΔΒΜ96 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (Συνεδρίαση 07/Θ.02ο/15.07.2019 & Συνεδρίαση 10/Θ.17ο/31.07.2019) οι οποίες αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4ΖΡ46ΜΗ2Ι-ΦΩ2 & ΑΔΑ: ΩΖ0346ΜΗ2Ι-2ΞΓ αντίστοιχα,


προσκαλεί (για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων) Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου γ ι α το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στις θέσεις που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση με αρ. πράξης 07/Θ.14ο/11.07.2019) και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα θέσεων του παραρτήματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ:ΨΜΜ046ΜΗ2Ι-5ΟΦ


Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επίσης, απαραίτητη είναι και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, υπό την επίβλεψη του/της Προέδρου του εκάστοτε Τμήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/12761_01082019.aspx. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία (1) θέσεις, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό προτάσεων συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πρόταση.


Πληροφορίες: κα Χρυσούλα Κουμάκη (τηλ. 2810 379170, email: ckoumaki@staff.hmu.gr ) ή κα Γεωργία Ζουρνατζίδου (τηλ. 2810 379175, email:zournatzidou@staff.hmu.gr).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 27-08-2019 και ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΜΜ046ΜΗ2Ι-5ΟΦ/document


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Πρόγραμμα σπουδών για την τάξη Μαθητείας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»
Υποτροφίες έρευνας COTUTELLE για υποψήφιους διδάκτορες από την DAAD
Προκήρυξη για 120 ιεροδιδασκάλους στις μουφτείες της Θράκης
Προκήρυξη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για τις ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ Δήμητρα
Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας από την DAAD για το 2021-22
Υποτροφία έρευνας «Μαρία Trumpf - Λυριτζάκη» στην αρχαιολογία
Αιτήσεις για θέσεις προσωρινών διευθυντών εκπαίδευσης