Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Συμπληρωματική αίτηση εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Diorismos.gr
Συμπληρωματική αίτηση εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
Συμπληρωματική αίτηση εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.821/ 103904 /Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκλησης, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 22-6-2017, και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο https://dipode-aitisi.sch.gr. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, σε κλειστό φάκελο:
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση:
i) για τους Ελληνικούς τίτλους σπουδών, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, φωτοτυπία του πρωτοτύπου.
ii) για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου
σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 Α’)

iii) για τους τίτλους ξένων γλωσσών, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 Α΄)
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
φωτοτυπία του επικυρωμένου τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, καθώς και φωτοτυπία της μετάφρασης του τίτλου. Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

γ) Φύλλο Μητρώου, το οποίο θα χορηγείται στον εκπαιδευτικό από τη Διεύθυνση, στην οποία ανήκει.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, καθώς και τα πλήρη, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.
δ) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ75 Α’) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει εκτός από τις
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης.
ε) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό
στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
στ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 20-12-2017 να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: dipode2@minedu.gov.gr.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία θα προχωρήσει
στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που
έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 17-12-2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.
β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία.
2. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές.

3. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα
δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Υποτροφία «Βιολογικής καταπολέμησης» μεταπτυχιακών σπουδών Α ή Β κύκλου για το 2018-19
Δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων με 5% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Α και Β κύκλου από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Συμπληρωματική οδηγία για τα διδακτικά βιβλία γερμανικής γλώσσας στο γενικό λύκειο
Καθορισμός σχολείων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων
Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019
123 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση