Αποτελέσματα Γ κατανομής για εισαγωγή καταρτιζόμενων ΙΕΚ του υπουργείου τουρισμού | diorismos.gr

Αποτελέσματα Γ κατανομής για εισαγωγή καταρτιζόμενων ΙΕΚ του υπουργείου τουρισμού

08/11/2017 | Εκπαίδευση

Το υπουργείο τουρισμού ανακοίνωσε την επικύρωση αποτελεσμάτων Γ κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων Γ κατανομής για την εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018, των επιτυχόντων ανά
ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής, σύμφωνα με το από 6.11.2017 (Α.Π. εισερχ. 20775/7.11.2017) πρακτικό εξαγωγής των αποτελεσμάτων Γ κατανομής και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.
2. Εγκρίνεται η εισαγωγή των ισοβαθμούντων που προέκυψαν κατά τη Γ κατανομή στο εκπαιδευτήριο της Κέρκυρας και ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-
Αρχιμάγειρας (απογευματινό τμήμα).

3. Οι αλφαβητικές ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων καταρτιζόμενων Γ’ κατανομής, ανά ειδικότητα και Εκπαιδευτική Μονάδα εισαγωγής, αναρτώνται α) στις
ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr, www.mintour.gov.gr β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών
αυτών.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλεγέντων Γ’ κατανομής υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους, οι ίδιοι ή μέσω
εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην 12672/18.7.2017
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017 - 2018 (ΑΔΑ:
ΩΞΣ4465ΧΘΟ-9Μ1) στην Εκπαιδευτική Μονάδα που εισάγονται, σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από Πέμπτη 9
Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ