7 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στη σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ | diorismos.gr

7 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στη σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ

07/11/2017 | Εκπαίδευση

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει επτά (7) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Χημικών Επιστημών στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
Οργανική Χημεία μια (1) θέση
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων μια (1) θέση

β) Τέσσερις (4) θέσεις για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών στις γνωστικές περιοχές:
Υπολογιστική Μηχανική Διεργασιών Ρόφησης - Διάχυσης σε Υλικά μια (1) θέση
Επιστήμη και Τεχνολογία Σύνθετων Υλικών δύο (2) θέσεις
Φωτοχημεία μια (1) θέση

γ) Μια (1) θέση για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών στη
γνωστική περιοχή: Μικροβιακή Τεχνολογία μια (1) θέση

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 7 έως και 21 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
- σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, στην κ. Ε. Καραμέτου τηλ. 210 772 1502, e-mail: elkar@central.ntua.gr
- σχετικά με τις γνωστικές περιοχές της προκήρυξης:
Για τον Τομέα Χημικών Επιστημών
Για την πρώτη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Α. Δέτση, τηλ. 210 772-4126
Για τη δεύτερη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Α.-Ι. Χαραλάμπους, τηλ. 210 772-3089
Για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Για την πρώτη θέση, στον Επικ. Καθηγητή κ. Γ. Παπαδόπουλο, τηλ. 210 772-3204
Για τη δεύτερη και τρίτη θέση στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Λ. Ζουμπουλάκη, 210 7723178, e-mail: Izoubou@chemeng.ntua.gr
Για την τέταρτη θέση στην Καθηγήτρια κ. Δ. Δημοτίκαλη, τηλ. 210 772 3076
Για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Για την πρώτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Δ. Κέκο, τηλ. 210772-3205