Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Το ΣΤΕ απέρρριψε την προσφυγή αναπληρωτών

Diorismos.gr
Το ΣΤΕ απέρρριψε την προσφυγή αναπληρωτών
Το ΣΤΕ απέρρριψε την προσφυγή αναπληρωτών

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Απέρριψε το Γ΄ Τμήμα του ΣΤΕ σε πρότυπη δίκη την προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που ζητούσαν την μη τήρηση των αξιολογικών πινάκων, όπως αυτοί επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές ζητούσαν την κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν οι συνάδελφοί τους και να εφαρμοστούν άμεσα και για την πρόσληψη αναπληρωτών οι κανόνες που ισχύουν για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ΥΑ εφαρμόζονται μέχρι και τη σχολική χρονιά 2018 - 2019

1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε παράβολο (1415839, 2073963, 5130314-5/2016) οι αιτούντες, υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον σχολικό έτος 2016 - 2017, ζητούν την ακύρωση: α) των αποφάσεων 144859/Ε2/ 8.9.2016, 157882/Ε2/26.9.2016, 162650/Ε2/3.10.2016 και 144417/ 7.9.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κυρώθηκαν οριστικοί πίνακες προσωρινών αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ως άνω σχολικού έτους, β) πράξης (μη ειδικότερα προσδιοριζόμενης) του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με την οποία απορρίφθηκε ένσταση των αιτούντων κατά των προσωρινών πινάκων, και γ) των αποφάσεων 144881/Ε2/8.9.2016, 146549/Ε2/12.9.2016, 149922/Ε2/ 15.9.2016, 146615/Ε2/12.9.2016, 163736/Ε2/4.10.2016 και 157900/Ε2/26.9.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες προσελήφθησαν και τοποθετήθηκαν προσωρινοί αναπληρωτές για το ως άνω σχολικό έτος κατά παράλειψη των αιτούντων.

2. Επειδή με την 12/2017 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α' 213) έγινε δεκτή αίτηση των αιτούντων για την εισαγωγή της κρινόμενης αίτησης, η οποία είχε ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθόσον, όπως έγινε δεκτό με την ως άνω πράξη, τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας του εψαρμοσθέντος ήδη και για το σχολικό έτος 2016 - 2017, προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παρ. 2 επ. του ν. 3848/2010 (Α' 71) μεταβατικού - μέχρι την ενεργοποίηση του αντίστοιχου πάγιου συστήματος του ν. 3848/2010, το οποίο προϋποθέτει τη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ - συστήματος προσλήψεως αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ισχύοντες και ανανεούμενους πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται (και) υποψήφιοι μοριοδοτηθέντες μόνο λόγω προϋπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη συμμετοχή ή επιτυχία σε προγενέστερο διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

3. Επειδή στη δίκη παρεμβαίνουν παραδεκτώς, υπέρ των αιτούντων, υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2016 - 2017, ως διάδικοι σε εκκρεμή δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτημα (άρθρο 1 ν. 3900/2010 - Α' 213, όπως
ισχύει).

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατά το τρέχον σχολικό έτος προσελήφθησαν ως αναπληρωτές οι αιτούντες που αναγράφονται στο δικόγραφο της αίτησης με τους αριθ. 3, 4, 6, 9, 10, 12 - 17, 19, 27 - 30, 33 - 37, 39, 42 και 43. Σε σχέση με το έννομο συμφέρον τους για την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων οι αιτούντες αυτοί προέβαλαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και με το από 16.6.2017 υπόμνημα, ότι οι προσλήψεις τους πραγματοποιήθηκαν καθυστερημένα (όχι από την έναρξη του σχολικού έτους) ή σε περιοχές διαφορετικές της πρώτης επιλογής τους ή με μειωμένο ωράριο ή ως ωρομισθίων (όχι ως αναπληρωτών), λόγω της πρόταξης συνυποψήφιων τους με μόνο κριτήριο την εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να απορριφθούν ως αόριστοι και αναπόδεικτοι. Και τούτο διότι, με δεδομένο ότι η ένδικη διοικητική διαδικασία έφθασε έως το στάδιο των προσλήψεων και των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το τρέχον σχολικό έτος, οι ως άνω αιτούντες όφειλαν για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους να επικαλεσθούν και να αποδείξουν ότι η μη πρόσληψη ενός εκάστου στην επιθυμητή θέση υπήρξε αποτέλεσμα της πρόσληψης συγκεκριμένου υποψηφίου, η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται με την κρινόμενη αίτηση. Για τον λόγο αυτόν, ως προς τους ανωτέρω αιτούντες η κρινόμενη αίτηση ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

5. Επειδή οι υπόλοιποι αιτούντες, οι οποίοι δεν προσελήφθησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, ασκούν την αίτηση επιδιώκοντας την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων καθό μέρος προτάχθηκαν στους οικείους πίνακες κατάταξης συνυποψήφιοι τους μόνο με βάση την προϋπηρεσία τους, χωρίς να έχουν επιτύχει σε προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (για διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών), σε αντίθεση με τους αιτούντες, οι οποίοι είχαν τέτοια επιτυχία (είχαν συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση). Οι ως άνω αιτούντες ασκούν την αίτηση με έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι σε περίπτωση αποδοχής της θα βελτίωναν, σε κάθε περίπτωση, την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες και την πιθανότητα πρόσληψής τους για την κάλυψη οποιουδήποτε λειτουργικού κενού θα μπορούσε να ανακύψει έως το τέλος του διδακτικού έτους (άρ. 1 παρ. 2 π.δ. 104/1979 - Α' 23, όπως ισχύει), το οποίο δεν είχε λήξει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Γ. Ποταμιάς, ο οποίος υποστήριξε ότι η αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί και ως προς τους ανωτέρω αιτούντες λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989. Και αυτό, γιατί δεν προέβαλαν ειδικώς ούτε απέδειξαν, όπως όφειλαν, ότι σε περίπτωση ( ακύρωσης των προσβαλλόμενων πράξεων θα είχαν προσληφθεί οι ίδιοι στις υφιστάμενες θέσεις ^ σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter




Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Ξεκινούν αύριο οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων
Από 25-29 Ιουνίου η Β φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα ΕΠΑΛ
Απολυτήριοι τίτλοι ΕΠΑΛ - Διευκρινίσεις
Πρόσκληση ακαδημαϊκών υποτρόφων από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας
Η Κατανομή των θέσεων συντονιστών εκπαιδευτικού έργου στα ΠΕΚΕΣ
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πιστοποίηση της τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ