Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

121 προσλήψεις Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Μετεωρολόγων στον ΕΛΓΑ

Diorismos.gr
121 προσλήψεις Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Μετεωρολόγων στον ΕΛΓΑ
121 προσλήψεις Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Μετεωρολόγων στον ΕΛΓΑ

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΕΛ.Γ.Α. (Για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.) ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες 109

ΕΛ.Γ.Α. (Για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.) ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, Τ.Κ. 11526 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ2/2024) (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 7490497, 7490506).

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 01-06-2024 και λήγει τη Δευτέρα 10-06-2024 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Μίκρα του Δήμου Θέρμης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) - Για το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΕ.Μ.Ε.) Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Μίκρα (Δήμος Θέρμης) Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ΠΕ Μετεωρολόγων 8 μήνες 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σελίδα 19 από 21 ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45 -Τ.Κ. 115 26 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ 1/2024) (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 7490497).

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 06-06-2024 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσόντα και τα έντυπα συμμετοχής στον ΕΛΓΑ 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Νέος διαγωνισμός για εισαγωγή 173 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
EPSO: Προσλήψεις 970 διοικητικών υπαλλήλων στον οικονομικό τομέα
ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για το νέο κύκλο κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες
121 προσλήψεις Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Μετεωρολόγων στον ΕΛΓΑ
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Παράταση αιτήσεων για 817 θέσεις εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας
Διαγωνισμός για εισαγωγή 350 εκπαιδευόμενων δικαστικών υπαλλήλων κλάδου Γραμματέων
Διαγωνισμός για εισαγωγή 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία