Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Πρόσκληση για Μηχανικούς στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Diorismos.gr
Πρόσκληση για Μηχανικούς στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση για Μηχανικούς στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ν. 4662/2020, ΦΕΚ 27Α), προκειμένου να καλύψει ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος (αρ. 33 παρ. 5 Ν. 4662/2020), καλεί τους ενδιαφερομένους που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπασθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (με έδρα στη Λεωφ. Κηφισίας 37 -39, Μαρούσι), να υποβάλλουν σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email dtep@civilprotection.gr έως και τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ και β΄ βαθμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εμπειρία σε κτιριακά, γεωτεχνικά, υδραυλικά έργα - μελέτες. Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου, σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων.

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εμπειρία σε κτιριακά έργα - μελέτες και σχετική εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίου, σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων.

ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εμπειρία σε κτιριακά έργα και μελέτες καθώς και σε μελέτες και έργα δικτύων και εγκαταστάσεων.

ΠΕ ή ΤΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εμπειρία σε εκπονήσεις μελετών και επιβλέψεις έργων.

ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Εμπειρία σε έργα και μελέτες δικτύων.

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ Εμπειρία σε γεωλογικές μελέτες και γεωτεχνικές αξιολογήσεις.

ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και έργων.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη ή απόσπαση υπάλληλοι κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους, θα πρέπει:

i. να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει, ii. να έχουν άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, iii.να διαθέτουν την επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ανά κατηγορία και κλάδο, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Η κατοχή μεταπτυχιακών/ διδακτορικών τίτλων, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επιπρόσθετη εργασιακή προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθούν. Οι αιτούντες υποψήφιοι για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της εργασιακής εμπειρίας τους ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και του αρμόδιου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης (αρ. 15 Ν. 4647/2019, ΦΕΚ 204 Α΄).

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και του αρμοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (αρ. 37 παρ. 4 Ν. 4704/2020, ΦΕΚ 133Α ’). Ειδικότερα, οι υπάλληλοι μετατάσσονται με μεταφορά της θέσης τους, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ενώ διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους (ΚΥΑ με αρ. 6442/27.8.2020, ΦΕΚ 3758 Β’).


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Έρχονται προσλήψεις στην ΕΑΒ
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2021 για 76 θέσεις σε διάφορους φορείς - αιτήσεις από 11 Μαΐου
Υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2021 για 50 θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών - αιτήσεις από 5 Μαΐου
ΑΣΕΠ 4Ε/2021: Προκήρυξη για 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού
ΑΣΕΠ 5Κ/2021: Προκήρυξη για 83 θέσεις σε διάφορους φορείς
ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη για 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού