Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας-πρόσκληση για αθλητικές δοκιμασίες

Diorismos.gr
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας-πρόσκληση για αθλητικές δοκιμασίες
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας-πρόσκληση για αθλητικές δοκιμασίες

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της υγειονομικής καταλληλότητας 1.114 κληθέντων σε υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων, αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι πινάκων :

Α) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ.
Κατά την κρίση της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών, οκτακόσιοι ενενήντα επτά (897) από τους κληθέντες υποψηφίους δύνανται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
Εκατόν ενενήντα οκτώ (198) υποψήφιοι/-ες δεν προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και συνεπώς αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
Δεκαοκτώ (18) υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία καίτοι προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Οι εν λόγω υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν για την αιτιολογία αποκλεισμού τους από τη διαγωνιστική διαδικασία με απόσπασμα πρακτικού της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλοι/όλες οι αποκλειόμενοι/-ες κατά το στάδιο εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας υποψήφιοι/-ες εμφανίζονται με τον γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Υποψήφιοι/-ες οι οποίοι/-ες για ιατρικούς λόγους (π.χ. εγκυμοσύνη/λοχεία) δεν υπέβαλαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης δεν περιλαμβάνονται σε κανέναν από τους ανωτέρω πίνακες. Οι υποψήφιοι/-ες αυτοί/αυτές δεν αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία και θα ενημερωθούν με επιστολή της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες.

Ένσταση κατά των υγειονομικών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Οι υποψήφιοι/-ες που περιλαμβάνονται στον πίνακα με τίτλο AΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. και οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).
δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια).

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) (διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη T.K. 17237, Αθήνα - πλησίον Σταθμού Μετρό Δάφνης) σε δύο (2) σαββατοκύριακα και ειδικότερα :
• Για τους υποψηφίους που εμφαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και
• Για τους υποψηφίους που εμφαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ.

Κάθε υποψήφιος/-α θα λάβει μέρος σε ένα μόνο διήμερο αθλητικών δοκιμασιών και θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου χιλίων (1.000) μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή) στα αγωνίσματα του δρόμου εκατό (100) μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι/-ες οι εξεταζόμενοι/-ες οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα αθλητικών δοκιμασιών που τους/τις αφορά και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο (γήπεδο μπάσκετ Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Υποψήφιος/-α που δεν προσέλθει στις αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα ή δεν πετυχαίνει τα προαναφερόμενα όρια επίδοσης σε κάθε ένα από τα αθλήματα θεωρείται αποτυχών/-ουσα και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιτροπή μπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για μία μόνο φορά και για διάστημα που θα ορίσει αυτή για υποψήφιο/-α που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. εγκυμοσύνη), που καθιστά τη συμμετοχή του/της εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών, αδύνατη και επικίνδυνη για τον/την ίδιο/-α, μετά από επιτόπια εξέταση από τους ιατρούς, μέλη της επιτροπής.
Ένσταση κατά των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Προσωρινά αποτελέσματα για 60 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προκηρύξεων 3Κ/2019 και 2Ε/2019
Στελέχωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για 2.909 θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε/2020
ΟΑΕΔ: Ενισχύεται το πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας