Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες

Diorismos.gr
Αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
Αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α).

Οι αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4590/2019, ΦΕΚ 17/Α), η διάρκεια των οποίων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά. Διενεργείται με κοινή απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων, για τον διορισμό, οργάνων των φορέων αυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 11 του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως ισχύουν, δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του, ή διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα συνεχίσει να βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Ν. 2190/1994 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2738/1999.

Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση, είναι οι παρακάτω:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 2 Τουλάχιστον καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 1 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 9
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9 Τουλάχιστον καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποθήκη Παλλήνης) 1

Οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: kinitikotita@asep.gr από 26/2/2019 έως 12/3/2019, τα κάτωθι: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης) 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΣΕΠ στα τηλέφωνα 213 13 19 155 - 156.

Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 26-2-2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 12-3-2019 ημέρα Τρίτη.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Πρόσκληση για τη θέση του Διοικητή ΟΑΕΔ
Οριστικοί πίνακες ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα 8.933 θέσεων κοινωφελούς εργασίας
ΑΣΕΠ: Πλήθος αιτήσεων στις προκηρύξεις 2Κ/2019 και 4Κ/2019
Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2019
Πρόσληψη 140 ατόμων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2019
Η προκήρυξη για την πρόσληψη 962 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης