Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Θέσεις Συμβούλων, Συνεργατών και Διοικητικών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Diorismos.gr
Θέσεις Συμβούλων, Συνεργατών και Διοικητικών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Θέσεις Συμβούλων, Συνεργατών και Διοικητικών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28), όπως έχουν κωδικοποιηθεί με τα άρθρα 72-86 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π. δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως ισχύει. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.

Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, που ιδρύθηκε με το π.δ. 73/2017 (Α΄ 105), παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα, εκπονεί μελέτες που του ανατίθενται, συντάσσει σχέδια κειμένων πολιτικής και προσχέδια αποφάσεων των οργάνων, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται, υποβάλλει προτάσεις για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στα όργανα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, διενεργεί τη στενογράφηση, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο και επιμελείται την επικοινωνία με τα υπουργεία και άλλους φορείς.

Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:

Για τις θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών:

α) Πτυχίο οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση:
- στην πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους
- στα οικονομικά της εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης ή στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης
- στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση της εκπαίδευσης
- στα οικονομικά της ανάπτυξης ή και της περιφερειακής ανάπτυξης ή και στα δημόσια οικονομικά
- στην αγροτική οικονομία
- στα οικονομικά της ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική
- στη βιομηχανική πολιτική
- στα χρηματοοικονομικά και τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ή
- στο διοικητικό ή/και συνταγματικό ή και ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, με εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση.
γ) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι η προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης ή και σε διεθνείς οργανισμούς και υπερεθνικά όργανα λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και συνέδρια, οι δημοσιεύσεις και η επιτελική εμπειρία. Ακόμη, θα προσμετρηθεί η εμπειρία στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, στην καταγραφή υφιστάμενων καταστάσεων, στη σύνταξη εκθέσεων και στο συντονισμό έργου, καθώς επίσης προσωπικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για ομαδική εργασία, η ικανότητα οργάνωσης για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων, η ευελιξία στον προγραμματισμό και η ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων και αντιμετώπισης πιεστικών και επειγουσών καταστάσεων.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. , κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
ΓΣΕΕ: Όλες οι απαντήσεις για τον υπολογισμό και την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων
Μέσω ΑΣΕΠ πάνω από 3.200 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΓΣΕΕ: Πως χορηγείται η ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους
Τα προσόντα και η προθεσμίες για τις προσλήψεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΑΕ
Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη 1ΠΔ/2018 - οι θέσεις ανά ειδικότητα
Πρόσληψη 130 ατόμων για το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Προσωρινοί πίνακες ΟΑΕΔ για 2.082 θέσεις σε Κέντρα Υποδοχής και ΤΟΣΚΕΔΠ