Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Έρευνα ΑΔΕΔΥ: Οι δραματικές επιπτώσεις των μνημονίων σε απασχόληση και αμοιβές στο Δημόσιο

Diorismos.gr
Έρευνα ΑΔΕΔΥ: Οι δραματικές επιπτώσεις των μνημονίων σε απασχόληση και αμοιβές στο Δημόσιο
Έρευνα ΑΔΕΔΥ: Οι δραματικές επιπτώσεις των μνημονίων σε απασχόληση και αμοιβές στο Δημόσιο

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Τις επιπτώσεις για την απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές παρεμβάσεις στο Δημόσιο τομέα στο πλαίσιο περιοριστικών πολιτικών καταδεικνύει νέα έρευνα του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται εν μέσω καταιγιστικών αλλαγών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά την περίοδο της κρίσης και των πολιτικών διαχείρισής της, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις μνημονιακές συμβάσεις.

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο υφίσταται σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς το μέγεθός του όσο και ως προς την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία, οι οποίες επιφέρουν έντονες συνέπειες απέναντι στο δυναμικό που τον στελεχώνει αλλά και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο ως θεσμικός υπηρέτης του δημόσιου συμφέροντος. Οι συντελούμενες αλλαγές εντάσσονται σε μια γενικότερη πορεία όπως αυτή εξελίσσεται κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, με την επισήμανση ότι οι ρυθμοί των αλλαγών αυτών αποκτούν ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης.

Οι γενικές διαπιστώσεις της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ είναι:

1. Κατά την περίοδο της κρίσης και των πολιτικών διαχείρισής της, στο πλαίσιο των νημονίων που υπογράφηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους δανειστές της χώρας, παρουσιάζεται μια σοβαρή υποχώρηση της απασχόλησης και δραματική αύξηση της ανεργίας. Επτά χρόνια από την έναρξη της κρίσης για την ελληνική οικονομία με τις συνακόλουθες επιπτώσεις που ενισχύονται από τις ασκούμενες πολιτικές η Ελλάδα αφού κατέρριψε κάθε αρνητικό ρεκόρ στο πεδίο της απασχόλησης διατηρεί την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό χώρο σύμφωνα και με τα συγκριτικά στοιχεία της EUROSTAT για το 3ο τρίμηνο του 2016:

α) Ως προς το ποσοστό των απασχολούμενων επί του συνόλου του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας με 52,4% (από το 59,6% του 2009 με μείωση της απασχόλησης από 4.829.003 σε 3.702.600, δηλαδή κατά 1.126.403 άτομα και σε ποσοστό 23,3%) όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε28 είναι 66,6% και στην ευρωζώνη 65,4%.

β) Ως προς το επίσημο ποσοστό της ανεργίας που ανέρχεται στο 23,5% (από την εκτόξευσή της από 7,6% ακόμη και σε 27,9%)και όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ28 είναι 8,5% και στην ευρωζώνη 10%.

γ) Ως προς τη μακροχρόνια ανεργία με ποσοστό 72,2%(από το 51,5%) έναντι του 47,3% της Ε28 και του 50,6% της ευρωζώνης.

δ) Ως προς την ανεργία των νέων έως 29 ετών με ποσοστό που ανέρχεται στο 48,7% (από το 40%) έναντι του 18,5% της Ε28 και του 20,6% της ευρωζώνης.

2. H απασχόληση στο σύνολο του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ και των κρατικών τραπεζών παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις λόγω των διαφορετικών πηγών και μεθόδων μέτρησής της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού2 είναι 790.711 εργαζόμενοι που επιμερίζονται σε 726.400 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε 66.311 στις ΔΕΚΟ και αντιστοιχούν στο 20,4% της συνολικής απασχόλησης.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα πλέον αξιόπιστα στοιχεία της απογραφής του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (ΜΜΕΔ)3 που περιλαμβάνει το ευρύτερο Δημόσιο (εκτός ΔΕΚΟ), δηλαδή τη Δημόσια Διοίκηση, την εκπαίδευση, την υγεία, την άμυνα και την υποχρεωτική ασφάλιση αριθμεί συνολικά σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό 653.463 εργαζόμενους για το 2015 (περίπου 45.000 χαμηλότερο από τον υπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ για το αντίστοιχο έτος), και αντιστοιχεί στο 16,2% της συνολικής απασχόλησης. Σε ότι ειδικότερα αφορά στους εργαζόμενους με σταθερή απασχόληση στο Δημόσιο τομέα αυτοί εκπροσωπούν το 14,10% της συνολικής απασχόλησης.

Σε σχέση με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αν και τα σχετικά στοιχεία της ΕUROSTAT και της ΕΛΣΤΑΤ δεν συμπεριλαμβάνουν την δημόσια εκπαίδευση και την υγεία στις εθνικές μετρήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, η απασχόληση στο Δημόσιο στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 8,80% της απασχόλησης (με τα στοιχεία του 2015 και το 8,98% με στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2016)4. Αντιστοίχως στην ΕΕ28 και στην ευρωζώνη τα ποσοστά, που επίσης υπολογίζονται με την ίδια μέθοδο, είναι 6,97% και 7,27%. Αν και το ενδεικτικό, αλλά όχι μεθοδολογικά αξιόπιστο, αυτό ποσοστό των απασχολούμενων στο δημόσιο σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο από το 2009(8,40%) και υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό,είναι αισθητά χαμηλότερο από χώρες όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία που υπερβαίνουν το 10%. Επίσης ο αριθμός των εργαζομένων στο Δημόσιο, παρά την αύξηση του ποσοστού του στην απασχόληση, έχει σημαντικά συρρικνωθεί μέχρι το 2016,κατά (21,9%) σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και κατά 128.930 μόνο σε τακτικό προσωπικό (18,6%) σύμφωνα με την πιο αξιόπιστη πηγή του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Εργαζόμενων στο Δημόσιο (ΜΜΕΔ). Και αυτό στο πλαίσιο μιας γενικευμένης υποχώρησης της απασχόλησης από το κλείσιμο περί των 270 χιλιάδων επιχειρήσεων και των αθρόων απολύσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και της ένταξης μεγάλου μέρους των αυτοαπασχολούμενων στην κατηγορία των ανέργων. Κατά συνέπεια η σημαντική σε μέγεθος υποχώρηση της απασχόλησης στο Δημόσιο δεν αποτυπώθηκε και με τη μείωσή της στο σύνολο της απασχόλησης λόγω της δραματικής συρρίκνωσης της τελευταίας κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά 1.126.403 εργαζόμενους μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016.

3. Το τακτικό προσωπικό στο Δημόσιο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΜΕΔ απαρτίζεται το 2015 από 566.913 εργαζόμενους (και από 563.977 το 3ο τρίμηνο του 20165). Ως προς την κατανομή του τακτικού προσωπικού και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 επισημαίνεται ότι:

α)Αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης του τακτικού προσωπικού το 70% απασχολείται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των υπουργείων παιδείας, υγείας, εσωτερικών (συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομίας) και της άμυνας. Ειδικότερα στην παιδεία απασχολείται το 30% του τακτικού προσωπικού που ανέρχεται σε 170.520 εργαζόμενους, ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην άμυνα (86.639) που από το 2013 ξεπερνούν σε μέγεθος τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ (82566).

β) Αναφορικά με το φύλο των απασχολούμενων ως τακτικό προσωπικό υπερτερεί το ανδρικό φύλο αφού το 53% είναι άνδρες και το 47% γυναίκες παρουσιάζοντας ωστόσο μια λιγότερη αρνητική κατανομή σε βάρος των γυναικών όπως αυτή καταγράφεται επί της συνολικής απασχόλησης (57% έναντι 43%).

γ) Αναφορικά με την ηλικία του τακτικού προσωπικού η πλειοψηφία του είναι μέχρι 45 ετών (52,8%) στοιχείο που αναδεικνύει και το υψηλότερο ηλικιακό επίπεδο του δημόσιου τομέα από εκείνο της συνολικής απασχόλησης όπου η ίδια ηλικιακή κατηγορία εκπροσωπείται σε ποσοστό 59%. Ταυτόχρονα η ηλικιακή πενταετία με το σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων στο Δημόσιο είναι εκείνη των 45-50 ετών (20,9%) ενώ ο κύριος όγκος (60%) εντοπίζεται στην ηλικιακή κατηγορία των 35-55 ετών. Αντιθέτως, οι δύο ηλικιακοί πόλοι των κάτω των 30 και άνω των 55 ετών παρουσιάζουν ποσοστά 6,4% (πολύ χαμηλό) και 14,6% αντίστοιχα.

δ) Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο του τακτικού προσωπικού αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό αφού την σχετικά μεγαλύτερη κατηγορία εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (39,86%) ενώ τα περίπου του προσωπικού (73,48%) που απαρτίζουν τον κύριο όγκο του είναι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και προσωπικό ειδικών θέσεων (ένστολοι) περιορίζοντας τους κατόχους της υποχρεωτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 25,2%.

4. Η μείωση του τακτικού προσωπικού συνιστά βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων6 εφόσον ο αριθμός του το 2009 ανερχόταν σε 692.907 εργαζόμενους μειούμενος σταθερά γεγονός κατά την περίοδο 2009-15 (κατά 125.994 και κατά 128.930 το τρίτο τρίμηνο του 2016) που μεταφράζεται σε συνολική μείωση της τάξης του 18,6%. Η μείωση αυτή υπήρξε συνεχής σε όλη την διάρκεια της εν λόγω περιόδου, σταθερά άνω του 2,5% ανά έτος μέχρι και το 2014 και με μεγαλύτερο ποσοστό εκείνου του 2013 (4,8%). Από το 2015 μειώνεται ο ρυθμός συρρίκνωσης του τακτικού προσωπικού (κατά 1,7% το 2015 και κατά 0,5% μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016).

α) Σε επίπεδο απόλυτων αριθμών οι μεγαλύτερες μειώσεις τακτικού προσωπικού κατά την περίοδο 2012-15 εντοπίζονται στους χώρους της παιδείας (17.803), της υγείας (13.708) και των ΟΤΑ (11.831). Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015- Σεπτεμβρίου 2016 οι συνολικές μειώσεις ανέρχονται σε 2.851 με μεγαλύτερες στην παιδεία (1918) και στην υγεία (326).

β) Σε επίπεδο ποσοστών οι μεγαλύτερες μειώσεις σε τακτικό προσωπικό καταγράφονται στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και στη ΓΓ Επικοινωνίας και ΜΕ(19%), Μεταφορών(18%), Περιβάλλοντος(16%), Υγείας(15%), Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας (14%)Οικονομικών, Εσωτερικών (13%), Πολιτισμού (12%) και Παιδείας (9%). Σε αντίθετη κατεύθυνση καταγράφεται αύξηση (3%)στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

5. Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού κατά την περίοδο 2012-15 ανέρχονται σε 106.475 με μεγαλύτερο ποσοστό να εντοπίζεται το 2013 (αύξηση κατά 7% από το 2012) και με αντίστοιχα μικρότερο το 2015 (μείωση κατά 44% από το 2014). Οι αποχωρήσεις εντός του ίδιου έτους παρουσιάζουν σταθερά μια περιοδικότητα που συνδέεται με την συμπλήρωση ορίων συνταξιοδότησης ή και το τέλος της διαθεσιμότητας (Απρίλιος 2014) εκτός από το 2013 που διαφοροποιείται από τον κανόνα της περιοδικότητας των αποχωρήσεων.

α) Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού που αποχώρησε παρατηρείται μια ισορροπία μεταξύ των κατηγοριών υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (45,6%) και πανεπιστημιακής/τεχνολογικής εκπαίδευσης (45%) με το υπόλοιπο να κατανέμεται στην κατηγορία ειδικών θέσεων/επιστημονικού προσωπικού.

β) Η ηλικιακή κατηγορία των αποχωρούντων κατά την ίδια περίοδο αφορά κατά πλειοψηφία 53% τους άνω των 55 ετών και συνδέεται με τις συνταξιοδοτήσεις και τις διαθεσιμότητες. Ωστόσο το σημαντικό υπόλοιπο ποσοστό που αντιστοιχεί σε χαμηλότερες ηλικίες συνεπάγεται και μια σημαντική αιμορραγία από προσωπικό ιδιαίτερα παραγωγικών ηλικιών. Πόσο μάλλον που το 2015 ο μέσος όρος ηλικίας των αποχωρήσεων είναι τα 54,8 έτη, στοιχείο που δηλώνει ότι ο κύριος όγκος των αποχωρήσεων αρχίζει να υποχωρεί από το όριο των 55 ετών και άνω.

γ) Ως αιτία των αποχωρήσεων κυριαρχεί απόλυτα εκείνη των παραιτήσεων/ συνταξιοδοτήσεων που για την περίοδο 2012-13 αντιπροσωπεύει το 90% των αποχωρήσεων που ωστόσο το 2014 υποχωρεί λόγω του αυξημένου ποσοστού απολύσεων/ αποτάξεων (19%) για να ανέλθει το 2015 στο 81%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια αισθητή υποχώρηση των συνταξιοδοτήσεων/παραιτήσεων κατά την τελευταία διετία.

6. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την περίοδο 2013- Οκτ.2016 καταγράφονται σε 16.679 με τον μεγαλύτερο αριθμό να λαμβάνει χώρα το 2014 που αποτελεί την αφετηρία για σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με το 2013 και ανεξάρτητα από την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό.

α) Ως προς τους τομείς/κλάδους των προσλήψεων ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στους ΟΤΑ με ποσοστά της τάξης του 21,9% και 24,3% επί των ετήσιων προσλήψεων για τα έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα. Ακολουθεί ο τομέας της άμυνας που για το 2013 αφορά στο 28,5% των προσλήψεων κατά το εν λόγω έτος.

β) Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των προσληφθέντων προηγούνται οι κατέχοντες πανεπιστημιακή/τεχνολογική εκπαίδευση (36,9%), και ακολουθούν σε ίδια ποσοστά (31,5%) οι υπάλληλοι υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικών θέσεων/ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Είναι αξιοσημείωτη η μείωση του ποσοστού προσλήψεων υπαλλήλων υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την εν λόγω τριετία από το 39,9% στο 27,3%.

γ) Ως προς το ηλικιακό επίπεδο των προσληφθέντων το 50% αφορά τις ηλικίες έως 35 ετών με μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται για τους κάτω των 25 ετών (20,7%) και τους ηλικίας 30-35 ετών (19,1%). Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην ηλικιακή ανανέωση του τακτικού προσωπικού.

δ) Ως προς το εργασιακό καθεστώς του τακτικού προσωπικού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνεχώς μειώνονται οι προσλήψεις με καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου υπέρ εκείνων με καθεστώς εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 2013-Οκτ.2016 οι προσλήψεις με καθεστώς μονιμότητας και με σχέση δημοσίου δικαίου (δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί, δημόσιοι λειτουργοί) αντιπροσωπεύουν το 77,6% του συνόλου του τακτικού προσωπικού και με καθεστώς ΙΔΑΧ το 21,8%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το 1/5 του νεοπροσλαμβανόμενου τακτικού προσωπικού δεν έχει καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις διαφορετικές εργασιακές ταχύτητες που λειτουργούν στον στενό δημόσιο τομέα. Το φαινόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις και από τους ρυθμούς ανάπτυξής του αν ληφθεί υπόψη ότι οι προσλήψεις με καθεστώς ΙΔΑΧ αντιπροσωπεύουν το 2013 το 10,3% του συνόλου των προσλήψεων σε τακτικό προσωπικό για να εκτοξευθούν στο 28,5% κατά το πρώτο 9μηνο του 2016.

7. Το ποσοστό αναπλήρωσης του τακτικού προσωπικού μέσα από τη σχέση αποχωρήσεων/προσλήψεων για την περίοδο 2013-15 είναι πολύ χαμηλό και εντοπίζεται στο 15,63%. Το έτος με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης είναι το 2015 (27,9%) που, χωρίς να καταγράφεται ως εκείνο με τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, παρουσιάζει αισθητά μειωμένο αριθμό αποχωρήσεων. Το 2013 αντιθέτως είναι το έτος με το χαμηλότερο βαθμό αναπλήρωσης (6,8%) και που καταγράφει ιδιαίτερα υψηλό αριθμό αποχωρήσεων παράλληλα με ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό προσλήψεων. Τέλος, το 2014, αν και παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, παρουσιάζει ποσοστό αναπλήρωσης μόλις 18,8% λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων.

α) Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο το ποσοστό αναπλήρωσης για την περίοδο 2013-15 είναι υψηλότερο στην κατηγορία των ειδικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού/άνευ κατηγορίας (ένστολοι) με συνολικό ποσοστό 16,32% που από 16,5% το 2013 εκτοξεύεται σε 71,3% το 2014 και σε 132,7% το 2015!!! Ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι 12,45% για την πανεπιστημιακή/τεχνολογική εκπαίδευση και 11,18% για την υποχρεωτική/δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

β) Ως προς τους κλάδους του Δημοσίου το ποσοστό αναπλήρωσης σε τακτικό προσωπικό (σύμφωνα με τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία του 2015) κυμαίνεται από πολύ χαμηλό, μέσο, υψηλό μέχρι και με σημαντική υπερκάλυψη των αποχωρήσεων με προσλήψεις. Υπερκάλυψη των αποχωρήσεων παρουσιάζουν τα Υπουργεία Ναυτιλίας (161,6%) και Αγροτικής Ανάπτυξης (108,3%) καθώς και οι Κυβερνητικοί/Πολιτειακοί Φορείς (150%). Υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης παρουσιάζουν επίσης τα Υπουργεία Δικαιοσύνης (81,2%) και Εσωτερικών (74,3%) ενώ στα χαμηλά επίπεδα βρίσκονται τα Υπουργεία Υγείας (13,8%), Παιδείας (5,6%), και Υποδομών/Μεταφορών (4,6%).

8. Η σύνθεση του προσωπικού του Δημοσίου που το 2015 συνολικά ανέρχεται σε 653463 εργαζόμενους κατανέμεται σε τακτικό προσωπικό των 566913 υπαλλήλων και σε έκτακτο με το οποίο απασχολούνται 86.550 εργαζόμενοι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός και το ποσοστό του έκτακτου προσωπικού συνεχώς αυξάνεται παράλληλα με τη συνολική μείωση της απασχόλησης και του τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται και το ποσοστό της έκτακτης απασχόλησης στο Δημόσιο. Σε αυτό το πλαίσιο η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο από το 2012 μέχρι το 2015 αυξάνεται από τις 71931 στις 86550 και το ποσοστό της από το 10,3% στο 13,2%.

9. Στα γενικά συμπεράσματα επισημαίνεται ότι η απασχόληση στο Δημόσιο στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που δέχεται κατά την περίοδο των της κρίσης και των πολιτικών των μνημονίων (2009-16) παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 21,9% παράλληλα με τη δραματική συρρίκνωση της συνολικής απασχόλησης και της εκτόξευσης πρωτοφανούς της ανεργίας. Το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου έχει μειωθεί κατά 128.930 εργαζόμενους κατά την εν λόγω περίοδο ενώ το ποσοστό αναπλήρωσής του στη βάση της σχέσης αποχωρήσεων /προσλήψεων είναι μόλις 15,6%. Στο τακτικό προσωπικό του υποχωρεί συνεχώς το εργασιακό καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου και λειτουργού υπέρ των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου που αντιπροσωπεύουν το 28,5% των τακτικών προσλήψεων για το 2016. Παράλληλα με τη μείωση του τακτικού προσωπικού αυξάνεται συνεχώς η παρουσία του έκτακτου που σήμερα συνθέτει το 13,2% της συνολικής απασχόλησης στο Δημόσιο. Οι εξελίξεις αυτές ως προς το εργασιακό καθεστώς ενισχύουν σημαντικά την παρουσία των πολλαπλών εργασιακών καθεστώτων με τις συνακόλουθες πολλαπλές ταχύτητες εργασιακών δικαιωμάτων αλλοιώνοντας την παραδοσιακή εικόνα της απασχόλησης στο χώρο του Δημοσίου που συγκλίνει σταθερά με τα αντίστοιχα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, το καθεστώς της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αλλοιώνεται και από τις νομοθετικές παρεμβάσεις των δύο πρώτων μνημονίων για την κατάργηση οργανικών θέσεων, την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα και τη διεύρυνση του καθεστώτος της αυτοδίκαιης αργίας. Σε αυτά προστίθενται και οι πρακτικές των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο Δημόσιο με τους ωφελούμενους με προσωρινές συμβάσεις 5μηνης και 8μηνης διάρκειας.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Ολόκληρη η προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2018 - 158 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η κατανομή θέσεων για 752 προσλήψεις στη Δακοκτονία
Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ μέσω ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις
Μητρώα δικαιούχων και παρόχων για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ
Προκήρυξη για 953 ιατρούς σε Τοπικές Ομάδες Υγείας - ΤΟΜΥ
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Εξεταστικά κέντρα και οδηγίες διαγωνισμού για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 588 θέσεις σε Καταστήματα Κράτησης