Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Βήμα  

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
E- mail: swmateiokee@yahoo.gr ή mail@keen.flo.sch.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΔΕΚΕ)
E- mail: sideke@otenet.gr

Τα σωματεία Συμβασιούχων Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου μάθη-σης και Θρησκευμάτων συγκροτούνται από 300 εργαζομένους στις υπηρεσίες του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και στα 58 Κ.Ε.Ε. σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα μέλη των Σωματείων μας είναι επιφορτισμένα - σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο - με αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοικητική λειτουργία και την διαχειριστική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ήρων, Εκπαίδευση Μεταναστών, Προγράμματα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης κλπ), αλλά και των Δομών Δια Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Ε., Κ.Ε.Ε., Σχολές Γονέων), όπως αυτές ορίζονται στο Νόμο 3369/06-07-2005 για την Οργάνωση της Δια Βίου Μά-θησης στην Ελλάδα.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις δράσεις στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης κατά την προηγούμενη περίοδο είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, οι οποίες έτυχαν ιδιαίτερης αναγνώρισης από τους ενηλίκους πολίτες της χώρας. Η αυξημένη συμμετοχή στις δράσεις αυτές συνέβαλε ουσιαστικά στην απόφαση για συνέχιση της χρηματοδότησής τους από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.

Ωστόσο, την παρούσα χρονική περίοδο το σύστημα της Δια Βίου Μάθησης απειλείται με κατάρρευση, αφού συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητι-κών ενεργειών από την προηγούμενη διοίκηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έναρξη χρηματοδότησης των δράσεων με συνεπακόλουθη την αναβολή έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου. 
Λόγω των παραπάνω, οι εργαζόμενοι στο ΙΔΕΚΕ και στα ΚΕΕ βρισκόμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ, οι προοπτικές χρηματο-δότησης  παραμένουν ασαφείς και η επανέναρξη της διαδικασίας καταβολής των μηνιαίων μας μισθών παραμένει αβέβαιη.

Το σημαντικότερο όμως, είναι το γεγονός ότι όλοι εμείς που υποστηρίζουμε τη λει-τουργία του ΙΔΕΚΕ και των Κ.Ε.Ε. εργαζόμαστε έως και 5 χρόνια με συμβάσεις έργου, οι οποίες υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία (πλήρης και αποκλειστική απασχόληση, 8ωρο, ασφάλιση στο ΙΚΑ) και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έναν ιδιαίτερα προβεβλημένο τομέα της εκπαίδευσης, τη Δια Βίου Μάθηση.    
Σε όλες αυτές τις σοβαρές εργασιακές και οικονομικές εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί και η έντονη φημολογία για την τύχη των συμβασιούχων έργου, για την μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας και για γενικότερες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν το εργα-σιακό μέλλον χιλιάδων νέων που εδώ και χρόνια στηρίζουν με την εργασία τους τις υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.    

Τα μέλη των σωματείων Συμβασιούχων Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενη-λίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) διεκδικούμε: 

- Εγγυήσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση των συμβάσεών μας με το ΙΔΕΚΕ χωρίς να θίγεται κανένα από τα δικαιώματά μας μέχρι να επιτευχθεί οριστική λύση στα εργασιακά μας ζητήματα

- Αναγνώριση της εργασιακής μας εμπειρίας, αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης εργασίας που υποκρύπτουν οι συμβάσεις μας, αναγνώριση της κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών

- Θεσμική - νομική κατοχύρωση των Δομών Δια Βίου Μάθησης και άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

- ʼμεση προώθηση των ενεργειών για την επανέναρξη χρηματοδότησης των δράσεων στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και έναρξη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- ʼμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας
 
Τα μέλη των σωματείων Συμβασιούχων Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενη-λίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή όλων των συμβασιούχων έργου και διεκδικούμε μία συνολική και δίκαιη νομοθετική ρύθμιση του ζη-τήματος των συμβασιούχων με την μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, αφού καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Αποζημίωση για τη σιωπή της υπουργού;

Επειδή σε λίγο συμπληρώνονται οι 60 μέρες που προβλέπει ο νόμος [Ν. 2690 / 99 (Φ.Ε.Κ 45 / Α'/ 99), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ʼρθρο 11 του Ν. 3230 / 04 ( Φ.Ε.Κ 44 / Α'/ 04) ʼρθρο 4] και ουδεμία απάντηση λάβαμε στις επιστολές που έχουμε στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, τους ενημερώνουμε για τη σχετική νομοθεσία και δηλώνουμε πως θα διεκδικήσουμε όποια αποζημίωση προβλέπεται.

Εκτός αν το αίτημα μας για συνάντηση και ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων μας, θεωρείται "εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό"...

Στις 20 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία σας κυρία υπουργέ Παιδείας...

Γιαγκούλης Τρύφων
Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Συμβασιούχων Ερ-γαζομένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ελλάδας 

Στοφόρος Κων/νος
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζομέ-νων στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

 


Διαδώστε το άρθρο


Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Βήμα
Παράταση λειτουργίας της πλατφόρμας ΚΕΔΕ για αδήλωτα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
ΠΟΜΙΔΑ
Υπολογίστε online την ετήσια άδεια που δικαιούστε
ΓΣΕΕ
Εξαίρεση εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης από το «αλά Ελληνικά» πρόγραμμα SURE
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Επιβεβλημένη η παράταση του προγράμματος των 5.500 πτυχιούχων σε τομείς του δημοσίου
ΓΣΕΕ
Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
ΓΣΕΕ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κινητοποιήσεις εργαζομένων ειδικού προγράμματος ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ