ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου (e-learning)

EDUCATE postgraduate programme in Water Resources and Environmental Management   

 

Συνεργασία με ΟΠΑ - Διαπανεπιστημιακό

Διοίκηση Επιχειρήσεων  

 

Διατμηματικό

Συστήματα Αυτοματισμού    

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μαθηματικών Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού    

 

Μαθηματικών Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών

 

 

 

Ιατρική Σχολή Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή    

 

Ιατρική Σχολή Προαγωγή και Αγωγή Υγείας    

 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης    

 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας για την εκπαίδευση    

 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
   

 

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιστορία της Φιλοσοφίας    

 

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου  

 

 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πληροφορική (6 κατευθύνσεις)  

 

 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία  

 

 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Κράτος και Δημόσια Πολιτική  

 

 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  

 

 

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών
 

 

 

Διατμηματικό

Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία  

 

 

Διατμηματικό

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων  

 


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Κλινική Διατροφή
Διατροφή και Άσκηση
Διατροφή και Δημόσια Υγεία
 

 

 

 

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Εκπαίδευση και Πολιτισμός  

 

 

 

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 

 

 

Γεωγραφίας Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου  

 

 


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας    

 

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου    

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου    

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής Αμπελουργία - Οινολογία    

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


       

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δημόσιας Διοίκησης Οικονομικής επιστήμης    

 

Δημόσιας Διοίκησης Φορολογίας και Ελεγκτικής    

 

Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιο Μanagement    

 

Δημόσιας Διοίκησης Νομικός Πολιτισμός    

 

Δημόσιας Διοίκησης

Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Οικονομικών Επιστημών Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική  

 

 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Α. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Β. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
 

 

 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  

 

 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη και «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»  

 

 

Banking and Financial Management Banking and Financial Markets  

 

 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Στατιστική  

 

 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου  

 

 

Πληροφορικής Α. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
Β. Πληροφορική
 

 

 

Συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά - Διατμηματικό Διοίκηση της Υγείας    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη  

 

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών  

 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Χρηματοοικονομική    

 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 1. Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
2. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
   

 

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη    

 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού    

 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Mάρκετινγκ και Eπικοινωνία με Nέες Tεχνολογίες    

 

Στατιστικής Στατιστική    
  Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα, μερικής φοίτησης  
  Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών    
  Πληροφορικής Πληροφοριακών Συστημάτων    
  Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική Επιστήμη    

 

TEI ΑΘΗΝΑΣ

 

       

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συνεργασία με το Kingston University, School of Computing, Information Systems and Mathematics Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

 

 

Τμήμα Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού σε συνεργασία με το Kingston University London Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων  

 

 

Λογιστικής Λογιστική και Χρηματοοικονομική  

 

 

Τμήμα Μηχανολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας  

 

 

Σε συνεργασία με το University of Kentucky ΜΒΑ (Μaster in Business Administration)  

 

 

     

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Συνεργασία με Τμ. Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία    

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Executive MBA (EMBA)
- MSc in Management
- MSc in Banking and Finance
- MSc in Sustainable Development
(Streams: Sustainable strategies, Sustainable tourism)
- MSc in Strategic Product Design
(Streams: Product development, Operational design)
- LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution

 

 

 

 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

- MΑ in Black Sea Cultural Studies
- MA in Art, Law and Economy

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας - MSc in Information & Communication Technology (ICT) Systems
- MSc in Energy Systems
(Streams: Energy Management, Renewable Energy)
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Οικονομικών Επιστημών
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πληροφοριακά Συστήματα    

 

 

 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
β. Ειδική Αγωγή
   

 

 

 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
- Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
- Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
   

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών - Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα
- Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα
- Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση
   

 

 

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη    

 

 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης    

 

 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Ν.Α.Ευρώπη    

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοντιατρική Σχολή 1. Ακίνητη Προσθετική - Προσθετική Εμφυτευματολογία
2. Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
3. Ενδοδοντολογία
4. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική - Χειρουργική Εμφυτευματολογία - Ακτινολογία
5. Οδοντική Χειρουργική
6. Περιοδοντολογία - Βιολογία Εμφυτευμάτων
7. Στοματολογία
8. Παιδοδοντιατρική
   

 

Οδοντιατρική Σχολή Ορθοδοντική    

 

Πληροφορικής Πληροφορική (4 κατευθύνσεις)  

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η Γεωπονική Σχολή Αρχιτεκτονική Τοπίου    

 

Γεωπονική Σχολή ΜΔΕ (9 Ειδικεύσεις)    

 

Διατμηματικό Πληροφορική και Διοίκηση    

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δασοπονίας Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο  

 

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Oil and Gas Technology  

 

Συνεργασία με το University of Palermo και το University of Damanhur, Alexandria Mediterranean Water Management and Policy under Water-scarcity Conditions  

 

Σύμπραξη με το University of Greenwich της Μ. Βρετανίας Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα  

 

Διαχείρισης Πληροφοριών Διοικητική Επιστήμη και Πληροφορικά Συστήματα    
ΘΡΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη    
  Πολιτικών Μηχανικών Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα    
  Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλική Μηχανική    
  Πολιτικών Μηχανικών Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων    
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής & Πληροφορικής
ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών & Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
ΙΙΙ.Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας & Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών
IV. Διδακτορικό
   
  Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο    
  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Κοινωνικοπολιτισμική – Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών    
  Νομικής 1. Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου
2. Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
3. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
4. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
5. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών
   
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΙΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής Πληροφορική    
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένη Οικονομική    
  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία    
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θεατρικών Σπουδών Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο    
  Χημικών Μηχανικών Χημικών Μηχανικών    
  Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Μαθηματικα των Υπολογιστών και των Αποφάσεων    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διατμηματικό

Ηθική Φιλοσοφία

   

 

Νοσηλευτικής

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  και Διαχείριση Κρίσεων

   

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα & Δίκτυα

   

 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Α. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)
Β. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
Γ. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

   

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

A. Πληροφορική και Εφαρμογές
B. Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών

   

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Α. Υπολογιστικής επιστήμης
Β. Θεωρητικής πληροφορικής
Γ. Συστημάτων λογισμικού
Δ. Υλικού υπολογιστών και δικτύων

   

 

Οικονομικών Επιστημών

Οικονομική Ανάλυση

 

 

Οικονομικών Επιστημών

Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

 

ΚΡΗΤΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φιλολογίας Κλασικής Φιλολογίας, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας και Ιστορίας και Θεωρίας του Θεάτρου και Κινηματογράφου    
  Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία    
  Ψυχολογίας 1. Ψυχολογία της Υγείας
2. Σχολική Ψυχολογία
   
  Ιατρικής Νευροεπιστήμες    
  Ιατρικής Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας    
  Διατμηματικό Οπτική και Όραση    

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Λογιστικής Λογιστική και Ελεγκτική    
ΑΙΓΑΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία  
  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις  
  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κοινωνική και  Ιστορική Ανθρωπολογία  
  Διατμηματικό Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού    
  Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση    
  Περιβάλλοντος Θεοφράστειο Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική    
  Περιβάλλοντος Γεωργία και Περιβάλλον    
  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού    
  Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - M.B.A.    
  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς    
  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων    
  Μεσογειακών Σπουδών Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο    
  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό    
  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση    
  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην κοινωνία της Πληροφορίας    

ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική    
  Μουσικών Σπουδών Μουσική Ερμηνεία    

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
  1. Μαθηματική Παιδεία
  2. Επιστήμες της Αγωγής
  3. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
  4. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
  5. Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία
  6. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών