Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/02/2009 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

55 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και κατανέμεται στις Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) είκοσι δύο (22) θέσεις εκ των οποίων:
α) Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσιο διεθνές δίκαιο – δημόσιο δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο – εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο – δίκαιο ανταγωνισμού – δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αστικό δίκαιο – δίκαιο συμβάσεων,
β) Δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διαχείριση πόρων και κοινοτικών κονδυλίων, χρηματοοικονομικά, στατιστική, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική και κατάρτιση προϋπολογισμού.
γ) Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διοίκηση έργων ή συστημάτων πληροφορικής, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής. 5
δ) Μία (1) θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Περιβαλλοντικών Σπουδών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο: προστασία περιβάλλοντος.
ε) Μία (1) θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Μηχανικών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο: διοίκηση έργων υποδομών.
στ) Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων.

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), είκοσι δύο (22) θέσεις εκ των οποίων:
α) Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσιο διεθνές δίκαιο – δημόσιο δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο – εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο – δίκαιο ανταγωνισμού – δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αστικό δίκαιο – δίκαιο συμβάσεων.
β) Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: χρηματοοικονομικά, στατιστική, οργάνωση επιχειρήσεων.
γ) Δώδεκα (12) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Μηχανικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: συστήματα κατασκευών, συστήματα αυτόματου ελέγχου, τεχνολογία κατεργασιών, ηλεκτρικές μηχανές, ολοκληρωμένα συστήματα υλικού και λογισμικού, συστήματα επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, επιστήμη και τεχνολογία υλικών, τεχνολογία εκρηκτικών υλών, αεροναυπηγική τεχνολογία και επιστήμη, ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη.

Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ):
Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Θεολογικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διεθνείς σχέσεις, εθνική ασφάλεια, αμυντική διπλωματία, εξωτερική πολιτική, διεθνής κοινωνική πολιτική, διεθνής κοινωνική ανάλυση, διαχείριση κρίσεων, μεθοδολογία και ανάλυση δημόσιας πολιτικής, γεωπολιτική/γεωστρατηγική.

Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έξι (6) θέσεις εκ των οποίων:
α) Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: εμπορικό δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δίκαιο συμβάσεων, δημόσιο δίκαιο, δημόσιο διεθνές δίκαιο.
β) Μία (1) θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσια οικονομική, οικονομική ανάλυση.
γ) Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο δημόσιες και διεθνείς σχέσεις.
δ) Μία (1) θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15451, 3ος όροφος) (Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210-6598300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 13.30). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η αίτηση αποστέλλεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη πλήρωσης 55 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Προκήρυξη και έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΘΑ (http://www.mod.mil.gr/).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το κείμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα (Σόλωνος 34 Κολωνάκι, τηλ. 210-3630081 και 210-3630579) και τη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Γεωργίου 1, τηλ. 2310-893237, 2310-893242 και 2310-850060).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
76 άτομα για Προσωπικό Ασφαλείας στην Τράπεζα της Ελλάδος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1.000 θέσεις ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
20 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
300 θέσεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ