Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/10/2008 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΕΚ Αττικής και Νήσων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης που θα υλοποιηθεί στο νομό ΑΤΤΙΚΗΣ στα ΚΕΚ AΙΓΑΛΕΩ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ΟΑΕΔ, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και
3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 9/10/2008 έως και 15/10/2008 και ώρα από 8:00 έως 14:00, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε όποιο από τα παρακάτω ΚΕΚ του Οργανισμού (αναφέρονται παρακάτω) επιθυμούν, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ. 12243, τηλ. 210-5989454, FAX 210-5908512)
ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122, τηλ.
210-2816540)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-18 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ-18 Γραφιστικής, ΠΕ-18 Φωτογραφίας, ΠΕ-19 Πληροφορικής, ΠΕ-20 Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ.
ΠΕ-19 Πληροφορικής, ΠΕ-20 Πληροφορικής. Απαραίτητη η προϋπόθεση η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή διδακτική τουλάχιστον 200 ωρών στο σχεδιασμό ιστοσελίδας (Dreamweaver).
ΠΕ-18 Γραφιστικής, ΠΕ-18 Φωτογραφίας, ΠΕ-19 Πληροφορικής, ΠΕ-20 Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ. Απαραίτητη προϋπόθεση η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή διδακτική τουλάχιστον 200 ωρών στην κινούμενη εικόνα & στις εφαρμογές
πολυμέσων (flash).
ΠΕ9-Οικονομολόγοι, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ13-Νομικοί Πολιτικών Επιστημών, Ψυχολόγοι-Ψυχολόγοι Εργασίας
ΠΕ23, Κοινωνιολόγοι ΠΕ10. Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου,
Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων
Τεχνικός εργαστηρίου φωτογραφίας.
Τεχνικός τεχνολογίας Internet, Τεχνικός διαχείρισης συ-
στημάτων και παροχής υπηρεσιών Internet / Intranet.
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
Γραφήματος, Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής με πο-
λυμέσα (multimedia).
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου
ΤΕ Γραφικών Τεχνών.
ΤΕ Πληροφορικής-Aπαραίτητη προϋπόθεση η επαγγελ-
ματική ή διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο
σχεδιασμό ιστοσελίδας (Dreamweaver).
ΤΕ Πληροφορικής-Aπαραίτητη προϋπόθεση η επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην κινούμενη εικόνα & στις εφαρμογές πολυμέσων
(flash).
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη),
χορηγείται από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Κ.Ε.Κ.και υπάρχει δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.
Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
2. Δήλωση Βιογραφικών Στοιχείων (έντυπη), χορηγείται από τη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ. και υπάρχει δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.
3. Βασικός τίτλος σπουδών.
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο
σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του
(καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).
4.Τίτλοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν.
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.
5.Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών. Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την oποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.
6. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε Δημόσια ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από φορείς
του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η Διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους και να συνοδεύονται από αντίγραφο των μισθολογικών καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εμπειρίας.
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
Το χρονικό διάστημα ( έναρξη - λήξη ) διδασκαλίας.
Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση.
Η ιδιότητα και ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας.
Αναλυτικά:
Α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
β1) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή
το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και να είναι θεωρημένες από το αρμόδιο τμήμα κοινωνικής επιθεώρησης.
β2) Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό, Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα με τη συγκεκριμένη ειδικότητα η απόκτηση εισοδημάτων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΠΟΔ/1127/1068622/826/14.7.92 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ.
β4) Ειδικά στις βεβαιώσεις άσκησης δικηγορίας η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται μόνον από τον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο. Στις βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να
αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο ασκούμενων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και η ημερομηνία διορισμού ως δικηγόρου. Το χρονικό διάστη-
μα άσκησης των δικηγόρων αξιολογείται ως επαγγελματική εμπειρία το πολύ μέχρι δύο (2) ετών.
Γ) Επαγγελματική Εμπειρία στις Ενοπλες Δυνάμεις
Η Επαγγελματική Εμπειρία από την υπηρεσία στις Ενοπλες Δυνάμεις αξιολογείται μόνον εφόσον βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ότι αποκτήθηκε στην ίδια ειδικότητα με το βασικό πτυχίο και μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Ειδικότερα η επαγγελματική εμπειρία στις Ενοπλες Δυνάμεις βεβαιώνεται με βεβαιώσεις των στρατιωτικών μονάδων στις οποίες αναγράφεται το χρονικό διάστημα και το
έργο ή η εργασία που ασκήθηκε στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου.
Δ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: 1) δήλωση εργοδότη (παράγραφος β1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και 2) βεβαίωση
Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
α) ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκομίσει εφόσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα των Δημόσιων Υπαλλήλων, συνταξιούχων.
β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα.
10. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
11. Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 της τελευταίας Φορολογικής δήλωσης του υποψηφίου, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα, εφόσον επιθυμεί να
γίνει αξιολόγηση, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ένα από τα ανωτέρω Κ.Ε.Κ. κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9/10/2008 έως 15/10/2008 και ώρες από 8:00 έως 14:00
ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή με courier.
Oι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την προτίμησή τους και για τα δύο ΚΕΚ.
Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
2. Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι αντίγραφα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Παραλαμβάνονται από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του Κέντρου, που ορίζονται με απόφαση που για το σκοπό αυτό εκδίδεται από τον Διευθυντή του ΚΕΚ.
3. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
4. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Πληροφορούμε τους υποψηφίους ότι ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη από όλους τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες από άλλους που έχουν προτεραιότητα στην επιλογή.
Οι αποφάσεις για την πρόσληψη των επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά ΚΕΚ εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) της
Διοίκησης του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με
την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δίνονται στα παρακάτω ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΚ
ΚΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ. 12243, τηλ. 210-5989454, fax 210-5908512).
ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ. 14122, τηλ.210-2816540).

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
6 θέσεις ΔΕΠ στη Σχολή Υγείας και τη σχολή Φυσικής Αγωγής
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου καθηγητή ή Λέκτορα στο τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
6 Θέσεις ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ