Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμαρχος Μήλου σας καλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών στο Κέντρο Κοινότητας σχετική Ανακοίνωση ΑΣΕΠ Αριθ. Πρωτ. 1756/15-03-2024 ( ΑΔΑ: 963ΖΩΚ-ΛΧΣ ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από Τρίτη 11-06-2024 έως και Τετάρτη 25-06-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 (ΠΕ/ΤΕ) ή ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία του Δημαρχιακού Κτιρίου, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Δήμος Μήλου, Τ.Κ. 84800, Πλάκα Μήλου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Δογραμματζής Σοφίας (τηλ. Επικοινωνίας 2287 360104)
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Νοσηλευτή στην Περαία Θεσσαλονίκης
ΑΡΣΙΣ
Doctor on a cruise ship
MARITIME HEALTH CARE
Θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Nurse on a cruise ship
MARITIME HEALTH CARE
Travel Nurse
MARITIME HEALTH CARE