Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/06/2024

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στη θέση «Head of Unit: Pedagogical Development»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 συνημμένο έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Θεσμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης: Head of Unit Pedagogical Development in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο job description του αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 συνημμένου εγγράφου του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων ως εξής:

JOB DESCRIPTION
Requested profile: -University degree at a Master’s level. -Teaching degree. -Extensive knowledge in pedagogy. Expertise in fields such as: Plurilingualism, Curriculum development, Quality assurance, Assessment -Leadership and management experience in education organisations. -Very good communication skills. -Very good ICT and Education Technology skills. -Knowledge of languages: Working competence in 2 of the 3 following languages: English, French, German. One at C1 level, the other at B2 level (minimum required levels according to the Common European Framework of Reference for languages).
Assets: -Experience in educational policy writing. -Experience in international educational organisations. -Knowledge of the European Schools’ System. -Experience in the organisation of large-scale in-service training events. -Additional knowledge of EU languages.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την έκδοση της παρούσης (5-6-2024) έως και 11-6-2024 και ώρα 15:00

Διευκρινίζουμε ότι για την ως άνω θέση μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον πληρούν τις αναγραφόμενες στην αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 συνημμένη πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων προϋποθέσεις

Η απόσπαση είναι για τουλάχιστον τρία (3) έτη με την προϋπόθεση της θετική αξιολόγησης της δοκιμαστικής περιόδου ενός (1) έτους.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση euroschools@minedu.gov.gr.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής διενεργείται από ad hoc άμισθη ομάδα εργασίας με Πρόεδρο την Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και μέλη την Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου και τον Εθνικό Επιθεωρητή Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, συνεπικουρούμενη γραμματειακά από το τμήμα Δ΄Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία των Ευρωπαϊκών Σχολείων, με ευθύνη της Επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων για την τελική επιλογή.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα στρατιωτικών επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέσεις ΕΕΔΙΠ στο τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στη θέση «Head of Unit: Pedagogical Development»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Γεωγραφίας
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ