Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/07/2024

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Γεωγραφίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ' αριθμ. 158/24.05.2024 συνεδρία της Συνέλευσης του την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ
1 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανισότητες
Παναγιώτης Αρτελάρης
2 Περιφερειακή Πολιτική
3 Κατακερματισμός του παράκτιου τοπίου και επιπτώσεις του στις θαλάσσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες
Ευαγγελία Δράκου
4 Παράκτια Γεωμορφολογία και Παράκτιοι Κίνδυνοι Ευθύμιος Καρύμπαλης
5 Διαχείριση αποβλήτων στην κυκλική οικονομία, με έμφαση στη μέτρηση καιτην πρόληψη σε κάποιο από τα ρεύματα προτεραιότητας, όπως απόβλητα τροφίμων, πλαστικά υφαντουργικά απόβλητα
Κωνσταντία Αικατερίνη Λαζαρίδη
6 Μετανάστευση, μετανάστες και αγορά εργασίας Απόστολος Παπαδόπουλος
7 Τεχνολογική Ανάπτυξη και οι Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικού και Κρίσεων εν μέσω επιπτώσεων Κλιματικής Κρίσης, (Φυσικών, Τεχνολογικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών)
Ισαάκ Παρχαρίδης
8 Μοντελοποίηση της βιόσφαιρας με χρήση τεχνολογιών Γεωπληροφορικής
9 Ανάπτυξη εργαλείων Γεωπληροφορικής σε περιβαλλοντικές/ γεωγραφικές εφαρμογές Γεώργιος Πετρόπουλος
10 Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής στη διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών απειλών

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:
1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν.4957/20
2) Καλή γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών γερμανικών), οποία να επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως 01/07/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
geosecpost@hua.gr της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας ταχυδρομικούς στη διεύθυνση: (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 70,17671, Καλλιθέα, Αθήνα - με την ένδειξη: Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται προτεινόμενη ερευνητική περιοχή, προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής (παρέχεται στην ιστοσελίδα).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής. πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή υποβολή στα αγγλικά).
4. Αντίγραφο διπλώματος πτυχίου αναγνωρισμένου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.
6. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν) (σε ηλεκτρονική μορφή).
7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
9. Πιστοποιητικά βεβαιώσεις επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
10. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής
διατριβής, εάν υπάρχειτέτοια περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο 210 9549325 & στο email: geosecpost@hua.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.geo.hua.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα στρατιωτικών επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέσεις ΕΕΔΙΠ στο τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στη θέση «Head of Unit: Pedagogical Development»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Γεωγραφίας
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ