Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση Ερευνητή Α βαθμίδας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ανακοίνωσε την πλήρωση στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικovoμικώv Ερευνών (ΚΕΠΕ) μιας (1) οργανικής
θέσης Ερευνητή Α’ βαθμίδας, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικά της εκπαίδευσης και της εργασίας.
Οι υποψήφιοι που μπορούν vα υποβάλουν αίτηση είναι όσοι εκ του υπηρετούντος ερευνητικού προσωπικού έχουν τις προϋποθέσεις για προαγωγή,

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (οδός Αµερικής 11, 3οςόροφος, γρ. 301), µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο τα εξής δικαιολογητικά

Αντίγραφο της παρούσας καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (τηλ. 210 3676350, 210 3676404).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αιτήσεις για κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Οίκου Ναύτου
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Θέση Ειδικού Παιδαγωγού - Εργοθεραπευτή
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
Ασκούμενος Δικηγόρος
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση ερευνητή Γ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανάλυση της Φτώχειας»
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ