Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Θέση Δικηγόρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ
208/Α'/2013) και του άρθ. 2 παρ.2 περ.ιβ΄ του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση:
Γ.Α.Ο.Ν.Α Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Κεντρική Γραμματεία
Λεωφ. Αλεξάνδρας 171
Τ.Κ. 115 22 ΑΘΗΝΑ
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00-15:00), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο,
συνοδευόμενη απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πληροφορίες θα δίνονται από την Προϊσταμένη Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού του Νοσοκομείου κα Αλεξοπούλου Μαρία, τηλ. 2132021640, τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 12.00 μέχρι 14.00.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αιτήσεις για κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Οίκου Ναύτου
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Θέση Ειδικού Παιδαγωγού - Εργοθεραπευτή
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
Ασκούμενος Δικηγόρος
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση ερευνητή Γ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανάλυση της Φτώχειας»
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ