Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θέση Δικηγόρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με πάγια αντιμισθία, με σχέση έμμισθης εντολής, στον Δήμο Αμαρουσίου, κατόπιν επιλογής,
σύμφωνα με τον Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει. πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων
όπως ισχύει και θα συνδέεται με τον Δήμο Αμαρουσίου με σχέση έμμισθης εντολής. δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του
Δήμου, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.

Τα προσόντατων υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη με Αριθ. Πρωτ.: 17236/22-2-2024 οποία έχει άναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 60Ο2ΩΨ9-ΝΣ3 και στην ιστοσελίδατου Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr.
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλατα δικαιολογηπκά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 9, Μαρούσι). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου humanres@maroussi.gr και στο τηλέφωνο 2132038231 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
3 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Θέση Δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2 θέσεις για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ