Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 02/04/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

10 κενές μόνιμες θέσεις για κάλυψη αναγκών σε Αξιωματικούς Ιατρούς

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δέκα (10) κενές μόνιμες θέσεις Υπολοχαγού για κάλυψη αναγκών σε Αξιωματικούς Ιατρούς στο Υγειονομικό Σώμα του Στρατού της Δημοκρατίας. Η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα είναι: Α9(i) : €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 43.616.

οι δέκα (10) κενές θέσεις Αξιωματικών Ιατρών αφορούν τις πιο κάτω Ειδικότητες:
Χειρούργος 1
Οφθαλμίατρος 1
Ορθοπεδικός 1
Παθολόγος 1
Γενικός Ιατρός 6
ΣΥΝΟΛΟ 10

2. Οι αιτητές θα πρέπει :
2.1. Να είναι πολίτες της Δημοκρατίας.
2.2. Να είναι απόφοιτοι Δημόσιου εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2.3. Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής.

2.4. Να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
2.5. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.6. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
2.7. Να είναι ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή τωναιτήσεων.
2.8. Να έχουν ύψος όχι κατώτερο από:
o 170cm για τους άνδρες
o 160cm για τις γυναίκες
2.9. Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ):
o από 18 έως και 30 για τους άνδρες
o από 17 έως και 27 για τις γυναίκες
Νοείται ότι ο ΔΜΣ υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του/της υποψηφίου/ας σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού/ης σε μέτρα [ΔΜΣ = βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2 ]
Νοείται περαιτέρω ότι ο υπολογισμός του ΔΜΣ πραγματοποιείται κατά την υποβολή των υποψηφίων στην Υγειονομική Εξέταση.
Νοείται έτι περαιτέρω ότι ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη να γίνει αποδεκτή.
2.10. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκημα ανυποταξίας ή για αδίκημα που αφορά καλλιέργεια, κατοχή, διακίνηση ή εμπορία παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ή για οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στα άρθρα 13 έως 101 του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου του 1964.
2.11. Να έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία απαλλάσσονται από αυτή δυνάμει των παραγράφων (α), (β) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022 ή να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους για στρατιωτική θητεία και κατά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά να ήταν, από άποψη σωματικής ικανότητας, ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1).

4. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις και δοκιμασίες θα συμμετάσχουν σε προφορικό διαγωνισμό.

7. Αιτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) υποβάλλονται στο Υπουργείο Άμυνας, ή αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, 1432 Λευκωσίας από τη Δευτέρα, 11/03/2024 και ώρα 8:30 μέχρι και τη Τρίτη, 02/04/2024 και ώρα 14:00. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22807702, 22807540.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Ιατρού Καρδιολογίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
Θέση προϊστάμενου Νοσηλευτών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
5 θέσεις Ιατρού, Νοσηλευτών και Επόπτη Υγείας
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2 προσλήψεις Ιατρών Επιμελητή Β ΜΕΘ Εντατικολογίας και Επιμελητή Β Αναισθησιολογίας
ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ