Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αιτήσεις για απόσπαση 18 υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με - διατεθέντες στην Ελλάδα - πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, οι οποίες υπαγορεύονται μεταξύ άλλων από την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την επιτακτική ανάγκη συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης νέων Δράσεων/Έργων, εντός του χρόνου υλοποίησης του Σχεδίου, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις έως δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των άρθ. 271-281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 278 του ν. 4738/2020, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

Α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εκ των οποίων:
-Επτά (7) θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και
-Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών).

Β. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών , εκ των οποίων:
- Μία (1) θέση ΠΕ Χημικών Μηχανικών,
- Μία (1) θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
- Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

Γ. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE).

Δ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

E. Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE-HARDWARE)

Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την κάλυψη των περιγραφόμενων θέσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην διεύθυνση: d4@glk.gr (με κοινοποίηση στην διεύθυνση: rrfasupport@minfin.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με διοικητικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, (τηλ. 213
13 39 630, 637, 640).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γκελέκα (210 3338970) και στην κα Αθανασίου (210 3338960).
Δείτε την πρόσκληση


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
Αιτήσεις για απόσπαση 18 υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ