Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/02/2024

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Επίκουρου ή Λέκτορα στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιες/υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης Καθηγήτριας/Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: Εργαστηριακή Πρακτική και Δημιουργία στον Σχεδιασμό Προϊόντων
Σημειώνεται ότι η έδρα της υποψηφίας/του υποψηφίου που θα εκλεγεί θα είναι η Λεμεσός και/ή η Πάφος και/ή οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 (23:59), στον ακόλουθο σύνδεσμο www.cut.ac.cy/jobs :
1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
2. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει Κατάλογο Δραστηριοτήτων (τόσο ατομικών, όσο και συμμετοχή σε φεστιβάλ, ομαδικές εκθέσεις, biennale και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις καλλιτεχνικού/σχεδιαστικού χαρακτήρα). Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες τον μήνα ή την εβδομάδα.
3. Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού/σχεδιαστικού, και όπου υπάρχει, ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών καλλιτεχνικών/σχεδιαστικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις).
4. Πορτφόλιο καλλιτεχνικής/σχεδιαστικής δημιουργίας.
5. Επιπρόσθετο υλικό που να αφορά σε τρεις (3) αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές/σχεδιαστικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες (η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο).
6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
7. Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (λεπτομερείς βεβαιώσεις) της (ακαδημαϊκής) εργασιακής προϋπηρεσίας τους
8. Στοιχεία επικοινωνίας.
9. Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών (γυναικών και/ή ανδρών), οι οποίες/οι οποίοι θα ενημερωθούν αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην Αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους κριτές (άνδρες και γυναίκες) της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη.
Οι υποψήφιες/υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στη ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα στο τμήμα Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2 θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα»
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ