Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/06/2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17 θέσεις ΔΕΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πλήρωσης θέσεων καθηγητών


ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, Κτίριο Δεληγιώργη, 38221, Βόλος, τηλ. 24210 93044, e-mail: g-cult@uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κριτσάκη Αμαλία.
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων (Αρ. Προκ. 6005/23/ΓΠ/15-03-2023, ΦΕΚ 1119/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:Ψ0Ι7469Β7Ξ-ΞΥ3)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: Επίκουρος Καθηγητής:APP33718 ή Αναπληρωτής Καθηγητής: APP33720


ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, , Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, Κτίριο Δεληγιώργη, 38221, Βόλος, τηλ. 24210 93033, e-mail: g-gdia@uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραμητσάνη Αθανασία.
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις (Αρ. Προκ. 6785/23/ΓΠ/23-03-2023, ΦΕΚ 1186/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:
ΨΘΧΒ469Β7Ξ-ΙΛΥ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33719


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Βόλου, τηλ. 24210 93155, e-mail: g-agr@uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Τόλια Αθηνά.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδατουΑναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φυτοπαθολογία (Αρ. Προκ. 3802/23/ΓΠ/21-02-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:ΨΠΛΦ469Β7Ξ-ΜΛΦ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33721


ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, πεδίον Άρεως, 38334
Βόλος, τηλ. 24210 74455, e-mail: g-prd@prd.uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παππάς Ισίδωρος.
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Χωρικός Σχεδιασμός (Αρ. Προκ. 2746/23/ΓΠ/08-02-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΡΕΩΜ469Β7Ξ-ΙΕΣ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33722


2.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Πολεοδομία (Αρ. Προκ. 242/23/ΓΠ/05-01-2023, ΦΕΚ 1187/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΟΤΞ469Β7Ξ-ΝΜΛ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33723


3.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
Χωρικός Σχεδιασμός και Εδαφική Ανάπτυξη(Αρ. Προκ. 244/23/ΓΠ/05-01-2023, ΦΕΚ 1187/21-04-2023/τ.Γ’,
ΑΔΑ: Ρ61Μ469Β7Ξ-ΗΜΒ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33724


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 24210 74112, e-mail: g-civ@uth.gr, αρμόδιοςυπάλληλος κ. Διβάνη Χαρίκλεια.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός και Ανάλυση Υδροσυστημάτων (Αρ. Προκ. 6501/23/ΓΠ/21-03-2023, ΦΕΚ 1186/21-04-2023/τ.Γ’,
ΑΔΑ: ΨΒΘ1469Β7Ξ-ΗΜ3)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33725


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 24210 74263, e-mail: garch@arch.uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κόνιαρη Σοφία.
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
Βιώσιμος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Αρ. Προκ. 2743/23/ΓΠ/08-02-2023, ΦΕΚ 1186/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:
Ψ1ΨΙ469Β7Ξ-ΣΤΞ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33726

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φυσική των κατασκευών και διαχείριση ηχητικών περιβαλλόντων (Αρ. Προκ. 5869/23/ΓΠ/14-03-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-
2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 9ΦΖΨ469Β7Ξ-Α60)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33727


3. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Δημιουργικός Σχεδιασμός - Τεχνολογίες CAD-CAM (Αρ. Προκ. 5868/23/ΓΠ/14-03-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:
ΨΜΕΒ469Β7Ξ-0ΑΣ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33728


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Πανεπιστημίου 3, 41500, Λάρισα, Βιόπολις, τηλ. 2410 685703, e-mail: g-med@med.uth.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κοντογιάννη Αρετή.
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Γενική
Χειρουργική (Αρ. Προκ. 6120/23/ΓΠ/17-03-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 96ΜΤ469Β7Ξ-ΨΙ4)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33729

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Τεχνολογίας με έμφαση στις μικροαγγειακές ροές (Αρ. Προκ. 5171/23/ΓΠ/06-
03-2023, ΦΕΚ 1141/21-04-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 95ΨΗ469Β7Ξ-Ο3Ε)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33730


2.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (Αρ. Προκ. 3803/23/ΓΠ/21-02-2023, ΦΕΚ 1186/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:
ΩΖΓΤ469Β7Ξ-ΘΓ0)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33731


ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Χημεία-Βιοχημεία (Αρ. Προκ. 3866/23/ΓΠ/21-02-2023, ΦΕΚ 1186/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ:
Ψ0Ω8469Β7Ξ-ΗΒ5)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33732


ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Νευρολογία (Αρ. Προκ. 3804/23/ΓΠ/21-02-2023, ΦΕΚ 1187/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 9ΧΖΥ469Β7Ξ-Ρ0Σ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33733


ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
Παθολογική Ανατομική (Αρ. Προκ. 4081/23/ΓΠ/23-02-2023, ΦΕΚ 1187/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 9ΛΖΣ469Β7ΞΗΤ0)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33734


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
Προληπτική Παιδιατρική (Αρ. Προκ. 3867/23/ΓΠ/21-02-2023, ΦΕΚ 1187/21-4-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 9ΗΝΠ469Β7ΞΡΤΥ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP33735

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-06-2023.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
4 θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση έκτακτου προσωπικού Μηχανικού Μηχανολόγου
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
5 θέσεις επίκουρου καθηγητή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ