Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/05/2023

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέση ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών - Λογιστικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για πς ανάγκες υποστήριξης του Λογιστηρίου της με έδρα την Σύρο.
Ενδεικπκά στη λειτουργία του Λογιστηρίου περιλαμβάνονται:

• Οικονομική διαχείριση σεμιναρίων
• Σύνταξη προϋπολογισμών -τροποποιήσεων και απολογισμών και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης τους
• Διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού και παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας
• Προετοιμασία και παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων με τρίτους
• Διαχείριση φορολογικών και οικονομικών υποχρεώσεων όπως ενδεικπκά διαχείριση εισπράξεων εσόδων-εξόφλησης προμηθευτών και Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ,

Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ σε ανπκείμενα Οικονομικών Λογισπκής (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα)
• Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση-λογιστήριο
• Γνώσεις απλογραφικών/διπλογραφικών (γνώση λογισπκής δημοσίου τομέα θα εκτιμηθεί ανάλογα)
• Γνώση χειρισμού προγραμμάτων ERP εμπορικής και λογισπκής διαχείρισης
• Οργανωπκές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα
• Αριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
• Αριστη γραππί και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (περιβάλλον MS OFFICE, χρήση Internet, κ.τ,λ.)
• Δυνατότητα απασχόλησης και πέραν του ωραρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ketan@cycladescc.gr
• Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μάί'ου του 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.
• Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
• Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Παράρτημα III της Διακήρυξης).
Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr της Α.Α.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Υπεύθυνος Εστίασης F and B Manager
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών - Λογιστικής
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Υπεύθυνος προγράμματος μελών ΚΠΙΣΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας
ΙΤΕ