Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 02/05/2023

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Υπεύθυνος προγράμματος μελών ΚΠΙΣΝ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση με τίτλο Υπεύθυνος/η Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ που θα αναφέρεται στην Διευθύντρια Ανάπτυξης.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θέτει τη στρατηγική και το πλάνο υλοποίησης της συνολικής λειτουργίας του Προγράμματος Μελών και της ομάδας του, σύμφωνα με το
όραμα του ΚΠΙΣΝ. Είναι κυρίως υπεύθυνος/νη για την προσέλκυση νέων Μελών και τη διατήρηση των υφιστάμενων. Δημιουργεί τις προδιαγραφές, καθορίζει τους στόχους, επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος από τον σχεδιασμό, έως την εφαρμογή ή/και ολοκλήρωσή τους. Προτείνει διαφοροποιήσεις, βελτιώσεις και προσθήκες, ανάλογα με καθορισμένα KPIs και τα αντίστοιχα στρατηγικά αποτελέσματα.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ανώτατης σχολής σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή άλλο συναφές πεδίο (πχ. διαχείριση έργου ή προϊόντος, μάρκετινγκ)
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
- Επιπλέον εξειδικεύσεις συνεκτιμώνται

- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση με συναφές αντικείμενο, π.χ. loyalty schemes, patron membership programs, etc.
- Εμπειρία στη διαχείριση έργου ή προϊόντος με διαφορετικούς stakeholders, ή/ και σε δραστηριότητες ανάπτυξης κοινού
- Εξοικείωση στην ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών δραστηριοτήτων, με προσοχή στη λεπτομέρεια
- Εξοικείωση στην ανάλυση δεδομένων, δημιουργία αναφορών και παρουσιάσεων
- Εμπειρία σε διαχείριση CRM και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων
- Εμπειρία σε δραστηριότητες relationship management, client engagement, sales and marketing
- Η εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού θα συνεκτιμηθεί
- Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
- Άριστη χρήση του MS Office με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint


Διαδικασία υποβολής αίτησης
- Η προθεσμία υποβολής είναι στις 2 Μαΐου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.
- Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
-Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Όλες οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ είναι πλήρως προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Υπεύθυνος Εστίασης F and B Manager
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών - Λογιστικής
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Υπεύθυνος προγράμματος μελών ΚΠΙΣΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας
ΙΤΕ