Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 02/05/2023

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Θέση ασκούμενου δικηγόρου στο δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Κερατσινίου προσκαλεί όσους/ες υποψήφιους/ες Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι από τις 22/04/2023 έως και 02/05/2023.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
πρόσκληση αφορά σε έναν/μία (1) ασκούμενο/νη Δικηγόρο.
άσκηση του/της υποψήφιου/ας Δικηγόρου στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και χρονική διάρκεια είναι έως δώδεκα μήνες.
Ως ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζονται οι οκτώ (8) ώρες και αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου. μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγράφει ως ασκούμενοι ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν
λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί αποδοχή της αίτησής τους, ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,
δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο Ιδμηνο της άσκησής τους, πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο ΚερατσινίουΔραπετσώνας,
ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλου σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, επιθυμητό θα ήταν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και βασικές λειτουργίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, παρουσία τους, οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο ΚερατσινίουΔραπετσώνας και τα ονόματα κατά σειρά κλήρωσης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το χρονικό διάστημα από τις 22/04/2023 έως 02/05/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ergasia@keratsini.gr κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 , Κερατσίνι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 2132074639 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
2 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στο δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Κενή οργανική θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ