Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/04/2024

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θέση ασκούμενου δικηγόρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, να υποβάλλουν, εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr), ήτοι από 13-04-2023 έως 22-04-2023, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: (katsouli@kalamaria.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, όπου στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου στον υποψήφιο.
Ιδιαίτερα θετική θα θεωρηθεί η γνώση και εξειδίκευση σε θέματα Διοικητικού και Κτηματολογικού Δικαίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΩΡΑΡΙΟ
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, εκκινεί την 1η Μαΐου 2023 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2023.
Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μια (1).
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Κατσούλη Ντίνα 2313 314181).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
2 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στο δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Κενή οργανική θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ