Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/02/2023

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ζίτσας με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Ζίτσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας και ειδικότερα:
η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου
η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
οι ανωτέρω αρμοδιότητες αφορούν και τη δράση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου
Προθεσμία Υποβολής 2023-02-20
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ
Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ