Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/01/2023

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην υπ' αριθ. 12/19.12.2022 συνεδρίασή της,
αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος
σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
Εδαφολογία Εδαφολογία (3 ώρες Θεωρία και δύο ώρες ασκήσεις πράξης)

Ο/Η επιλεγείς/γείσα, επιστήμονας ο οποίος/α είναι κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για
ένα εξάμηνο, με δυνατότητα ανανέωσης κατ' ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@for.ihu.gr, και ταχυδρομική διεύθυνση 1ο
χλμ. Δράμας - Μικροχωρίου 66100 Δράμα, εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της Προκήρυξης στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του τμήματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έως και το Σάββατο 28η Ιανουαρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματος, στο τηλέφωνο 2521060402 (email: info@for.ihu.gr).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο τμήμα πληροφορικής
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Γεωγραφίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσληψη διδασκόντων στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ