Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θέση ΠΕ Παιδιάτρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π) Αγίου Δημητρίου Αττικής, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με
αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των νηπίων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

101 ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΚΔΑΠ)
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 12 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, κατόπιν ραντεβού, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου - Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΝΠΔΔ), Αγ. Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος
Δημήτριος, απευθύνοντάς την στον 3ο όροφο (Γραφείο Παιδικών Σταθμών) υπόψιν κας Καρούσου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132007713, -712). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
2 θέσεις Ιατρών
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
2 θέσεις ΠΕ Ιατρών Εργασίας
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέση ιδιώτη γιατρού Ουρολόγου
ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Θέση Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ακτινοδιαγνώστη
ΓΟΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ