Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Τους υποψήφιους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσας και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων εντός δέκα (10)
ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους/τις ενδιαφερόμενους/-μενες υποψηφίους/-ιες πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/-ας θεωρημένη για το γνήσιο από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου, 47 100 Άρτα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Ελευθερίου Σαπρίκη (τηλ. επικοινωνίας: 26813 62213).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, στο τηλέφωνο 26813 62213 (κ. Ελευθέριος Σαπρίκης).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ
Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ