Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/01/2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Θέση Λογιστή στον ΔΣΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής ανακοίνωσε ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Λογιστή/Λογίστρια στον Δ.Σ.Α.

1. Περιγραφή θέσης / καθήκοντα / αρμοδιότητες
Η θέση του Λογιστή/Λογίστρια είναι πλήρους απασχόλησης με θητεία 4 ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί.
Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή του Δ.Σ.Α και περιγράφεται με τις κάτωθι γνώσεις και αρμοδιότητες:
i. Άριστη γνώση καταχώρισης λογαριασμών και χαρακτηρισμού παραστατικών διπλογραφίας για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης και έγκαιρης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, εναρμονισμένα με την ισχύουσα νομολογία
ii. Έλεγχος και συμφωνία ισοζυγίων εμπορικών υποσυστημάτων με λογιστική
iii. Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων, Αποθήκης Αναλώσιμων και μισθώσεων
iv. Εμπειρία στην διαχείριση Μισθοδοσίας, Εργατικής Νομοθεσίας, (ΕΦΚΑ -ΥΕΚΑ)
v. Γνώση φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-ΦΑΤ), ΦΠΑ, ενδοομιλικών συναλλαγών INTRASTAT - LISTING - VIES, Μερίσματα και συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ)
vi. Έλεγχος, παρακολούθηση ταμειακών ροών, προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
vii. την συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και με τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την ομαλή διενέργεια των ελέγχων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου είναι η 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή η ταχυμεταφορά (courier), στα γραφεία του ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας 60, 2ος όροφος, τμήμα πρωτόκολλου.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Θέση Λογιστή
WWF Ελλάς
Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
2 θέσεις νοσηλευτών
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ - ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
Αιτήσεις για άσκηση 2 υποψηφίων δικηγόρων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ