Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση για τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), ήτοι από την 08.12.2022 έως και την 17.12.2022, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Το χρονικό διάστημα της άσκησης έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την
προσεχή περίοδο, η δωδεκάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη,
απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης
Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ
Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ