Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/12/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θέση Ακαδημαϊκού υπότροφου στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έπειτα από τις με αριθμούς 484/19-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΡΩ469Β7Γ-1Κ0, θέματα ακαδ. Θέμα 2ο) και 488/21-07-2022 (ΑΔΑ:
6ΟΖΦ469Β7Γ-3ΚΩ, θέματα ακαδ. θέμα 9ο) αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την με αριθμό 335/18-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΖΖ469Β7Γ-ΕΟΑ) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και σε εκτέλεση της με αριθμό 152η Σ.Τ/4.11.2022 θέμα Ακαδημαϊκά 3ο απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών
υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), υπό τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη επιστημόνων κατόχων διδακτορικού διπλώματος για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με πλήρη απασχόληση και φυσική παρουσία στους χώρους του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις ανάγκες εκτέλεσης ερευνητικού/τεχνικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη
διεξαγωγή μετρήσεων και αναλύσεων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM) και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) σε δείγματα που σχετίζονται με χαλαρά, σκληρά ή και
υβριδικά υλικά για εφαρμογές στη βιομηχανία, στο περιβάλλον, στην ενέργεια και σε βιολογικά συστήματα.

Η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η περιγραφή του ερευνητικού έργου υποβάλλονται το Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat@materials.uoc.gr
περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το έτος 2022-2023 στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο τομέα της Παθολογίας και Ιστιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ