Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/11/2022

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Θέση ΠΕ Καρδιολόγου στο Δήμο Νισύρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ιατρείο Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Νισύρου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου, που εδρεύει στο Μανδράκι Νισύρου Π.Ε. Κω, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: παροχής Καρδιολογικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής ιατρικής συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

103 Ιατρείο Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Νισύρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου ΔΗ.Κ.Ε.Ν. Μανδράκι Νισύρου (Π.Ε. Κω)
ΠΕ Καρδιολόγος Έως 12 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά (dikenisyrou@gmail.com ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου, Τ.Κ.85303 Μανδράκι, Νίσυρος , υπόψιν κας Αιμιλίας Καρακωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2242031808).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 18/11/2022 έως και 28/11/2022
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτή
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Θέση Νοσηλευτή για τον ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων στην Αγία Παρασκευή
ΕΠΑΨΥ
Θέση Παθολόγου για κάλυψη προγράμματος εφημεριών
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Θέση Ιατρού Παιδιάτρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
7 κενές θέσεις Ιατρών στον ΟΚΥπΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ