Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/12/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέση ΕΔΙΠ στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2709/25.10.22 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784 Ιλίσια, τηλ. 210 727 4418, 4419, 4422, 4682, 4061, 4062, 4064)
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 53724/2-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΔΕ46ΨΖ2Ν-ΚΛΦ)
-Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Δ’ με γνωστικό αντικείμενο Μικροπαλαιοντολογία - Στρωματογραφία.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και
β) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210-7274279) αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 7/12/2022.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το έτος 2022-2023 στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο τομέα της Παθολογίας και Ιστιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ