Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/11/2022

EPSO

Θέσεις εργασίας για διοικητικούς υπαλλήλους στους τομείς της ενέργειας, του κλίματος και του περιβάλλοντος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:
Τομέας 1 - Ενέργεια - 54
Τομέας 2 - Κλίμα - 49
Τομέας 3 - Περιβάλλον - 52

Ανάλογα με τον επιλεγέντα τομέα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι:
Τομέας 1 -Ενέργεια: θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ανθεκτικού και ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει διαρκή εφοδιασμό οικονομικά προσιτής, ασφαλούς, αξιόπιστης και καθαρής ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ.
Τομέας 2 - Κλίμα: θα συμβάλουν στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
Τομέας 3 - Περιβάλλον: θα συμβάλουν στις προσπάθειες να καταστεί δυνατή μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία, όπου προστατεύονται και αποκαθίστανται η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και η ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων.

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να:
είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ,
έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μία από τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική.

Επίσης, να διαθέτετε:
Για τον τομέα 1:
πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τετραετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα - ή πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: χημεία, οικονομία και χρηματοοικονομικά, μηχανική, νομική, βιοεπιστήμες και επιστήμες της γης, μαθηματικά, φυσική, κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.

Για τον τομέα 2:
πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τετραετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα - ή πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: βιοεπιστήμες (βιολογία, φυτολογία, οικολογία, ζωολογία, διαχείριση της φύσης κ.λπ.), γεωεπιστήμες (γεωλογία, μετεωρολογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, επιστήμη της κλιματικής αλλαγής κ.λπ.), περιβαλλοντικές επιστήμες, μηχανική (υλικών, μηχανολογία, ηλεκτρολογία, χημική μηχανική κ.λπ.), οικονομικά, μαθηματικά, χημικές επιστήμες, φυσική και/ή συμπεριφορικές και κοινωνικές επιστήμες (ανθρωπολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, κοινωνική ψυχολογία κ.λπ.)
ή

πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τετραετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική πείρα - ή πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετών σπουδών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε άλλον τομέα, πέραν εκείνων που προαναφέρονται.

Για τον τομέα 3:
πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τετραετών σπουδών σε συναφή τομέα, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα άμεσα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα της θέσης - ή πανεπιστημιακό πτυχίοτουλάχιστον τριετών σπουδών, σε συναφή τομέα, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα άμεσα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα της θέσης.

Μηνιαίος Μισθός (AD 6): περίπου 5.300 €
Προθεσμία: 22 Νοεμβρίου 2022
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Vacancy for senior clinical Genetist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Vacancy for senior Neurologist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Publishing Officer
UNITED NATIONS OFFICE at GENEVA
Evaluation Officer Italy
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
NPO WASH - Enviromental Health
WORLD HEALTH ORGANIZATION