Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο ΑιμοδοσίαςΕ.ΚΕ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως ισχύει ως εξής:

Περιγραφή θέσης Έδρα
1 Δικηγόρος παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας - Δημοσίων Σχέσεων-Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), με έδρα τις
Αχαρνές
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει τη μοναδική κενή οργανική θέση, η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας- Ε.ΚΕ.Α.

Οι υποψήφιες/-ιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη αποστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας/Διεύθυνση Συντονισμού και
Οργάνωσης/Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Τ.Κ.13677, Αχαρνές), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την
επομένη εργάσιμη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Ε.ΚΕ.Α.,
- Αρμόδιος: κ.Τριάντου, κ.Ντέλιου
- Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 214 6785, -6735.
- Email: protokollo@ekea.gr gprosopikou@ekea.gr prosopikou@ekea.gr
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής
ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Θέση δικηγόρου παρ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής
ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Θέση δικηγόρου στην υπηρεσία γενικού εμπορικού μητρώου
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
5 θέσεις ειδικών επιστημόνων για τη νομική υποστήριξη του γραφείου νομικού συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π.
ΕΕΕΠ
60 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στον ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ