Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/10/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού λειτουργού με πτυχίο ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας στο παιδαγωγικό ινστιτούτο Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), ως αυτός έχει τροποποιηθεί, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/εργοδοτούμενης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

(1) Απαιτούμενα Προσόντα
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να επιτρέπει διορισμό στα δημόσια δημοτικά σχολεία ή δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Ψυχολογίας ή Πτυχίο Κοινωνιολογίας. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών) σε τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω περιοχές:
1. Διδακτική εμπειρία εκπαίδευσης ενηλίκων
2. Διδασκαλία μαθητών/μαθητριών
3. Ερευνητική εμπειρία Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βλ. Σημειώσεις). iv. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας. v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευθυκρισία.

(2) Επιπρόσθετα προσόντα i. ii. iii. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική Πρόσφατη διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες στον τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (βλ. Σημειώσεις) (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση) iv. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κ.λπ. (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από τον/την Υπεύθυνο/η Έργου) v. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα) vi. Συγγραφή/Δημοσίευση ενός τουλάχιστον επιστημονικού άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή έκδοση επιστημονικής μονογραφίας/βιβλίου/εγχειριδίου (πρώτος, δεύτερος ή τρίτος συγγραφέας) (χρειάζεται να υποβληθεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος ή αντίγραφο της δημοσίευσης) (3) Καθήκοντα και Ευθύνες Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/αυτή που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ως εξής: (α) Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του έργου Professional Learning Communities in the post-covid era: Collaboration between University and Public School System, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy).

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (upload) σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια. (β) Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους Αίτηση Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου Professional Learning Communities in the post-covid era: Collaboration between University and Public School System, να την υπογράψουν και μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία, πρέπει να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30.

Στο εξωτερικό του φάκελου θα πρέπει να αναγράφεται Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου Professional Learning Communities in the post-covid era: Collaboration between University and Public School System. • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, ώρα 14:30. • Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, είναι η Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, η ώρα 14:30. • Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. • Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε δύο μέρη: ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται. • Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους πιο κάτω: Χριστίνα Σταύρου (τηλέφωνο 22402377, ηλεκτρονική διεύθυνση stavrou.chr@cyearn.pi.ac.cy) Έλενα Δημοσθένους (τηλέφωνο 22402308, ηλεκτρονική διεύθυνση demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy) Μιχάλης Μάγος (τηλέφωνο 22402351, ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Vacancy for senior clinical Genetist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Vacancy for senior Neurologist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Publishing Officer
UNITED NATIONS OFFICE at GENEVA
Evaluation Officer Italy
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
NPO WASH - Enviromental Health
WORLD HEALTH ORGANIZATION