Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/10/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

5 θέσεις δικαστή εμπορικού δικαστηρίου και 2 θέσεις δικαστή ναυτοδικείου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει πέντε (5) νέες θέσεις Δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου και δύο (2) νέες θέσεις Δικαστή Ναυτοδικείου.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από:
α) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) και πρόσφατη φωτογραφία.
β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές, είτε αστικές.
γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο. Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

3. Δικαστές που ενδιαφέρονται για διορισμό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae). Στο Βιογραφικό Σημείωμα να περιλαμβάνεται και συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Ν. 69(Ι)/2022): Ουδείς διορίζεται ως Δικαστής του Εμπορικού Δικαστηρίου, εκτός εάν έχει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, διαθέτει ευρεία γνώση επί θεμάτων εμπορικών διαφορών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου και έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Ν. 69(Ι)/2022): Ουδείς διορίζεται ως Δικαστής του Ναυτοδικείου, εκτός εάν έχει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα ναυτικών υποθέσεων ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ναυτοδικείου και έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλοι οι υποψήφιοι προς διορισμό, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία θα καλύπτει θέματα προσωπικότητας, επάρκειας και εν γένει καταλληλότητας των υποψηφίων.
7. Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή υποψηφιότητας, δεν εμποδίζει την υποβολή ενδιαφέροντος προς διορισμό σε οποιαδήποτε άλλη θέση ήθελε προκηρυχθεί / γνωστοποιηθεί από τη Δικαστική Υπηρεσία.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Vacancy for senior clinical Genetist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Vacancy for senior Neurologist
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Publishing Officer
UNITED NATIONS OFFICE at GENEVA
Evaluation Officer Italy
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
NPO WASH - Enviromental Health
WORLD HEALTH ORGANIZATION