Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Θέση Ψυχιάτρου στο ΓΝ Μεσσηνίας για την Καλαμάτα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΓΝ Μεσσηνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης
κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον της Πράξης Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053874 του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Δράση 09/9iv.12.2A) στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση - Ε.Κ.Τ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014- 2020 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Καλαμάτας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αντικάλαμος (Δ. Καλαμάτας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕ Ψυχιάτρων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου. 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ.Καλαμάτας, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αδάμη Μαρίνας και κας Παπαδοπούλου Αριστέας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213-63390 - 122).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Ψυχιάτρου στο ΓΝ Μεσσηνίας για την Καλαμάτα
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Θέση Παιδοψυχιάτρου
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
8 Κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εφημερευόντων γενικών χειρούργων
ΤΥΠΕΤ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης γενικού χειρούργου
ΤΥΠΕΤ