Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/09/2022

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή προϊσταμένου στο τμήμα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τη θέση: του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ Για τον λόγο αυτόν, καλεί:
- μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
- διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ  διοικητικούς υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
- διοικητικούς υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
- μέλη του προσωπικού ΙΔΑΧ που ανήκουν στο ΙΕΠ κλάδου ΠΕ/ΤΕ ή ΕΕΠ να καταθέσουν σχετική αίτηση. Η θητεία Προϊσταμένου/ης Τμήματος είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 στ) και η) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 αζ) του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), το οποίο καταβάλλεται στο αποσπασμένο προσωπικό του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4547/2018.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από τις 31/08/2022 και ώρα 13:00 έως τις 16/09/2022 και ώρα 13:00.
Δείτε την πρόσκληση


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή προϊσταμένου στο τμήμα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 Θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη γενική ιατρική στο τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της Ιατρικής Σχολής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της Αγγλικής»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ