Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 02/11/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

14 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ:

Α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων ΦΕΚ 1880/10.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΨΖ3Χ469Β7Λ-ΚΟΩ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29205 Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509, email: sociology@soc.aegean.gr

Β) Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων. ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 6Ξ8Φ469Β7Λ-9ΒΘ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29197 Πληρ.: κα Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036284, Fax: 2251036209, email: secr-env@aegean.gr

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Ωκεανογραφία με έμφαση στις προσομοιώσεις θαλάσσιας κυκλοφορίας . ΦΕΚ 1914/11.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ω8ΚΥ469Β7Λ-Ο58 Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή: APP 29212 Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή: APP 29213 Πληρ.: κα Δ. Κουτρέλλη τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: secr-marine@aegean.gr.Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ.: 22510-36011 e-mail: rector@aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια Υγεία. ΦΕΚ 2060/25.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ψ34Λ469Β7Λ-ΣΗΜ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29209
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ρομποτική (Robotics) και ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (Robotic Process Automation) στην αγροδιατροφική αλυσίδα και βιομηχανία τροφίμων.. ΦΕΚ 1890/10.0.2022 τ. Γ ΑΔΑ: 6Ε44469Β7Λ-8ΘΨ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29208

-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Συμπεριφορά καταναλωτή, αισθητηριακή ανάλυση και βιοχημικές μεταβολές τροφίμων. ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 9ΗΤΞ469Β7Λ-ΦΟ2 Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29196
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή, Ευζωία και Υγεία του Ανθρώπου ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΩΝΣ3469Β7Λ-ΜΒΙ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29195
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή του Ανθρώπου. ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΩΔΑΘ469Β7Λ-Φ7Λ ΨΚωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29201

-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Βιοτεχνολογία Τροφίμων. ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΨΩ3Η469Β7Λ-9ΤΞ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29202 Πληρ.: κα Δ. Ψυρούκη Τηλ.: 22540 83100, Fax: 22540 83019, email: secr-nutr@aegean.gr

Γ) Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Στατιστικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση ΦΕΚ 2015/22.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ψ61Ζ469Β7Λ-ΕΘΔ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29204 Πληρ.: κα K. Καραμούζου Τηλ.: 22710 15102, Fax: 22710 35199, email: TMS_Akad_Gram@chios.aegean.gr Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ.: 22510-36011 e-mail: rector@aegean.gr

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΦΕΚ 2060/25.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 66Π6469Β7Λ-6ΣΚ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29210 Πληρ.: κα. Α. Γαϊτάνου, τηλ.: 22710 35302, Fax: 2271 035399, email: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Δ) Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Στατιστική Ανάλυση και Δυναμικά Συστήματα. ΦΕΚ 1914/11.08.2022, τ. Γ΄ ΑΔΑ: 6ΣΦ1469Β7Λ-ΡΝΦ Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29211 Πληρ.: κα Ε. Βασμαρή, τηλ.: 22730 82300, email: dsas@sas.aegean.gr

Ε) Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. ΦΕΚ 1890/10.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ω2Η8469Β7Λ-ΓΥ1 Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29207 Πληρ.: κα Κ. Καραγιάννη Τηλ.: 22730 82202, Fax: 22730 82209, email: gramicsd@icsd.aegean.gr

ΣΤ) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ΦΕΚ 1982/22.08.2022 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΨΨ0Σ469Β7Λ-ΙΤ9 Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 29206 Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά Τηλ.: 22410 99210, Fax: 22410 99209, email: PDE_Gramm@aegean.gr Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ.: 22510-36011 e-mail: rector@aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr ).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 02.11.2022.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή προϊσταμένου στο τμήμα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 Θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη γενική ιατρική στο τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της Ιατρικής Σχολής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της Αγγλικής»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ