Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/09/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2 Θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη γενική ιατρική στο τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της Ιατρικής Σχολής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προκηρύσσει 2 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Γενική Ιατρική, στο τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας.
Οι Θέσεις
• Μια θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής
• Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Γενικής Ιατρικής
Καθήκοντα
• Η διαρκής βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας και του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής
• Η ανάπτυξη προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση ερευνητικής ομάδας, και η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας
• H άσκηση Γενικής Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής
• Πιστοποιητικό αναγνώρισης ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
• Διδακτορικός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό αντικείμενο για τη θέση
• Προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα
• Αποδεικτικά εκπόνησης ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς
• Εμπειρία στην οργάνωση και διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
• Κάτοχος άδειας εξάσκησης Γενικής Ιατρικής στην Κύπρο
• Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική)

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα Αγγλικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@med.unic.ac.cy
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αναφορά στη θέση βάσει της προκήρυξης
• Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
• Κατάλογο δημοσιεύσεων
• Σύντομη περιγραφή ερευνητικού έργου και περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μια σελίδα)
• Περιγραφή διδακτικής εμπειρίας (μια σελίδα)
• Δύο Συστατικές Επιστολές
Καλούνται οι υποψήφιοι όπως συμπεριλάβουν στην αίτηση τους τον τίτλο της θέσης που τους ενδιαφέρει καθώς και τον κωδικό F22GPFM21DIO.
Ο Ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί με επιτυχία όταν λάβουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Δήλωση Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες στην επιλογή για απασχόληση και στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών όπου όλοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται αποκλειστικά με βάση την αξία, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες τους.
Η επιλογή και η πρόσληψη γίνονται σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών που ορίζεται παραπάνω και η οποία κοινοποιείται σε όλους τους φορείς πρόσληψης με τους οποίους συναλλάσσεται το Πανεπιστήμιο. Οι αποφάσεις για την πρόσληψη βασίζονται σε κριτήρια που σχετίζονται μόνο με την εργασία. Με αυτόν τον τρόπο το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι το ταλέντο και οι δεξιότητες όλων των εργαζομένων αξιοποιούνται πλήρως.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή προϊσταμένου στο τμήμα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 Θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη γενική ιατρική στο τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της Ιατρικής Σχολής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της Αγγλικής»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ