Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/09/2022

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ

Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (επιστημονικού συνεργάτη), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 4780/2021.

Η θέση του επιστημονικού συνεργάτη είναι πλήρους απασχόλησης και τα καθήκοντά του περιγράφονται ως εξής:
- Ενημέρωση της Επιτροπής για το διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ιδίως σε θέματα Τεχνοηθικής
- Εισηγήσεις προς την Επιτροπή για νέα θέματα Γνωμών και Συστάσεων στον τομέα της Τεχνοηθικής
- Συγγραφή και περαιτέρω επεξεργασία προσχεδίων Γνωμών και Συστάσεων
- Συγγραφή Επιστημονικών Εκθέσεων που συνοδεύουν τις Γνώμες της Επιτροπής, μετά από έρευνα και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
- Σχεδιασμός, σύνταξη και επιμέλεια των έντυπων κειμένων της Επιτροπής - εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο
- Συμβολή στην οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου εκπαιδευτικού της σεμιναρίου
- Σύνταξη Δελτίων Τύπου της Επιτροπής
- Επιμέλεια μεταφράσεων στα αγγλικά των κειμένων της Επιτροπής
- Προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής
- Επιμέλεια της ύλης και της έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού της Επιτροπής
- Επικοινωνία με τους εξ αποστάσεως και διά ζώσης ασκούμενους της Επιτροπής και επίβλεψη των καθηκόντων τους
- Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων της Επιτροπής (στα ελληνικά και αγγλικά)
- Σχεδιασμός, σύνταξη και επιμέλεια του μηνιαίου Newsletter της Επιτροπής
Στα καθήκοντά του επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική συμμετοχή στις απογευματινές συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής και την κατανομή έργων από τον Πρόεδρο.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων είναι
- Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (κατόπιν αναγνώρισης).
- Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (κατόπιν αναγνώρισης) σε αντικείμενο που εμπίπτει σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία της βιοηθικής με έμφαση στη χρήση μαζικών δεδομένων, ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης ή/και της ρομποτικής, δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεχνολογικού δικαίου, της ηθικής και του δικαίου της πληροφορικής και του διαδικτύου, ή της ψηφιακής δεοντολογίας (digital ethics) ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στα ανωτέρω αντικείμενα μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- Διδακτική ή ερευνητική επιστημονική εμπειρία (κατ’ ελάχιστον 4ετής), σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα, ή εθνικές αρχές .
- Άριστη γνώση της αγγλικής - επίπεδο C2.

Πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που κατά το στάδιο της συνέντευξης θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή επιλογής του ΑΣΕΠ, κατά σειρά, είναι:
- Μεταδιδακτορικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους σε αντικείμενα που εμπίπτουν στη θεματολογία της βιοηθικής, της ηθικής ή του δικαίου της τεχνολογίας και της πληροφορικής ή της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Συμμετοχή σε επιτροπές ή συναφή όργανα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας, επιστήμης ή τεχνολογίας.
- Πρόσθετοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση από τα αρμόδια όργανα) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία.
- Διοργάνωση συνεδρίων, εγχώριων και διεθνών, σε συναφή αντικείμενα.
- Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία.
- Άριστη γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 ή πολύ καλή γνώση δύο ή περισσότερων ξένων γλωσσών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 26 Αυγούστου έως και 26 Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση: secretariat@bioethics.gr, με θέμα : Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
ΕΚΕΤΑ
Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων συνεργατών από την ΕΕΤΑΑ. ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Διευθυντή στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ