Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/08/2022

ΑΣΠΑΙΤΕ

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών στην ΑΣΠΑΙΤΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 23/07-7-2022 (θέμα: 1.1) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της για το ακαδ. έτος 2022-2023. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα.

υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 13/7/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ και λήξης την 01/8/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr.
Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
38 Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το 2022-2023
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών στην ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΣΠΑΙΤΕ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της Αγγλικής»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Δράμα και Θεατρικές Σπουδές»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Γαλλογερμανικές πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ