Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/08/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Ποσοτική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ποσοτική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων.

Η ανωτέρω θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων σχετικών στατιστικών δεικτών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ στη διαχείριση και ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, με σύγχρονες εφαρμογές αυτοματοποιημένων ποσοτικών διαδικασιών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, διαδικασιών και αλγορίθμων για την αυτοματοποίηση στατιστικών και οικονομετρικών διαδικασιών με στόχο την ποσοτική, οικονομετρική, στατιστική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων (ως προς την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και τη συχνότητα) δεδομένων. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των παραπάνω μεθόδων αφορά το σύνολο των βημάτων της στατιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, τη συλλογή και επεξεργασία βάσεων δεδομένων (όπως αλγόριθμοι ελέγχου ποιότητας και πληρότητας δεδομένων), την ποσοτική τους ανάλυση (όπως σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομετρικών και αριθμητικών μοντέλων), την παραγωγή στατιστικών προϊόντων (όπως μοντελοποίηση και υπολογισμός οικονομικών δεικτών Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας). Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία στην ικανότητα: α) συγκρότησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κατά προτίμηση μεγάλης κλίμακας (όπως Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών), β) αξιοποίησης σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων στατιστικών διαδικασιών (όπως αλγόριθμοι διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, πακέτα προγραμματισμού, υπολογιστικά και στατιστικά πακέτα), γ) εφαρμογής οικονομετρικών και υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης βάσεων δεδομένων (όπως μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού, γραμμικά / μη γραμμικά οικονομετρικά μοντέλα ανάλυσης χρονικών σειρών, αριθμητικές μέθοδοι και μέθοδοι ανάλυσης panel data).

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/ με κωδικό θέσης APP28492.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 12.07.2022 (ΑΔΑ: 981Ψ46ΜΓ35-ΟΜΦ).
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
ΕΚΕΤΑ
Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων συνεργατών από την ΕΕΤΑΑ. ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Διευθυντή στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ